Machtigingen

Om tandheelkundige behandelingen uit te voeren die onder bijzondere tandheelkunde vallen, heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Met een machtiging verlenen wij toestemming om de behandeling uit te voeren. Ook betekent een machtiging dat wij (een deel van) de kosten vanuit de basisverzekering vergoeden. 

Over machtigingen (per categorie/prestatiecode)

Hieronder vindt u - per categorie/prestatiecodes - meer informatie over wanneer er een machtiging nodig is, welke gegevens nodig zijn en hoe u een machtiging kunt aanvragen. 

Machtiging aanvragen? Gebruik het machtigingenportaal van VECOZO
Wij streven ernaar om u en onze verzekerden zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een machtigingsaanvraag. De manier van aanvragen speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer u de aanvragen digitaal indient, kunnen wij deze sneller afhandelen. Daarom vragen wij u machtigingsaanvragen via machtigingenportaal VECOZO in te dienen.

Bijzondere tandheelkunde

Wilt u weten wanneer een behandeling onder de regeling Bijzondere Tandheelkunde valt? Raadpleeg de website van Zorginstituut Nederland voor duidelijke richtlijnen.

Additionele informatie bij overige aanvragen

Wilt u meer informatie over een specifieke behandeling en staat desbetreffende behandeling niet onder 'Over machtigingen (per categorie/prestatiecode)'? Bekijk hieronder de informatie die nodig is bij overige machtigingsaanvragen.

 • Aanvraag narcose

  Bij een machtigingsaanvraag narcose is onderstaande informatie/aspecten minimaal noodzakelijk:

  • Uitvoerder narcosebehandeling
 • Kaakgewrichtsklachten

  Bij een machtigingsaanvraag kaakgewrichtsklachten is onderstaande informatie/aspecten minimaal noodzakelijk:

  • Uitgebreid Functie Onderzoek (UFO)
 • MRA

  Bij een machtigingsaanvraag MRA is onderstaande informatie/aspecten minimaal noodzakelijk:

  • Diagnose OSAS voorzien van AHI-score, gesteld door KNO-arts, longarts of neuroloog
  • Verwijzing van KNO-arts, longarts of neuroloog naar tandarts, kaakchirurg of orthodontist
  • Bewijs dat er een polysomnografie (PSG/PSO) is uitgevoerd
 • Tanderosie en Amelogenesis Imperfecta

  Bij een machtigingsaanvraag Tanderosie en Amelogenesis Imperfecta is onderstaande informatie/aspecten minimaal noodzakelijk:

  • Kleurenfoto’s van de mond
  • Centrum Bijzondere Tandheelkunde
  • Gemotiveerde centrumindicatie
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord