Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

Om tandheelkundige behandelingen uit te voeren die onder bijzondere tandheelkunde vallen, heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Met een machtiging verlenen wij toestemming om de behandeling uit te voeren. Ook betekent een machtiging dat wij (een deel van) de kosten vanuit de basisverzekering vergoeden. In de meeste gevallen kunt u een machtiging eenvoudig en snel aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO. In sommige gevallen vraagt u bij ons een machtiging aan.

Over machtigingen (per categorie/prestatiecode)

Hieronder vindt u - per categorie/prestatiecodes - meer informatie over wanneer er een machtiging nodig is, welke gegevens nodig zijn en hoe u een machtiging kunt aanvragen. 

Bijzondere tandheelkunde

Wilt u weten wanneer een behandeling onder de regeling Bijzondere Tandheelkunde valt? Raadpleeg de website van Zorginstituut Nederland voor duidelijke richtlijnen.

Machtiging noodzakelijk

Behandelingen waarvoor u een machtiging nodig hebt, zijn aanvragen voor onder andere implantologie met bijbehorende prothetiek en foto’s, een behandeling onder algehele narcose, een conventionele prothese en bijzondere orthodontie. Hebt u een overeenkomst met ons getekend? Dan kan het zijn dat u bepaalde behandelingen machtigingsvrij kunt declareren. Zie hiervoor uw overeenkomst.

Machtigingenportaal Vecozo

Met het Machtigingenportaal van Vecozo kunt u snel en eenvoudig digitaal aanvragen indienen voor al onze merken. Door een koppeling met de Controle op Verzekeringsrecht (COV) beschikt u altijd over de juiste gegevens van de verzekerde en verzekeraar. In het formulier worden uniforme en concrete vragen gesteld, zodat wij uw aanvraag snel kunnen beoordelen. Zie onder 'Additionele informatie’ verder op deze pagina de gegevens die wij graag van u zouden ontvangen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Machtigingsaanvraag per post

U kunt uw aanvraag ook per post versturen. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij minimaal de volgende informatie nodig:

 • Aanvraagformulier, ingevuld door de zorgaanbieder, met daarop:
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Behandelhistorie
 • AGB-praktijkcode van de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor het behandeltraject
 • Handtekening verzekerde
 • Kostenbegroting op basis van prestatiecodes volgens de tariefbeschikking van de NZa (bij kaakchirurgie 23****-codes gebruiken), inclusief eventuele techniekkosten (Gelieve deze techniekkosten per prestatiecode op te splitsen, dit in verband met de te berekenen eigen bijdrage).
 • Relevante röntgenfoto’s

Voor het beoordelen van aanvragen hebben wij , bovenop de bovengenoemde algemene informatie, additionele informatie nodig. Met deze additionele informatie kunnen wij uw aanvraag direct in behandeling nemen.

Stuur uw aanvraag (met postzegel) naar:

Zorgverzekeraar VGZ
t.a.v. Team Mondzorg
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Standaard aanvraagformulieren voor aanvragen per post

Aanvraagformulier machtiging tandheelkunde (pdf)

Aanvraagformulier bijzondere tandheelkunde (pdf)

Aanvraagformulier tandheelkundige implantaten (pdf)

Additionele informatie

Implantologie edentate onderkaak

 • Periode dat kaak edentaat is
 • Beoordeling van het functioneren van de huidige gebitsprothese
 • Informatie over de laatste behandelingen om het prothetische probleem op te lossen
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT/OPG)
 • Kaakhoogte (in mm) en Cawood-classificatie (Indien de kaakhoogte van de onderkaak > 20 mm is: kleurenfoto* van de onderkaak bijvoegen, waarop de processus alveolaris goed te beoordelen is)

NB: Wij nemen geen CBCT-scan in behandeling bij het beoordelen van een machtigingsaanvraag

Implantologie edentate bovenkaak

 • Periode dat kaak edentaat is
 • Beoordeling van het functioneren van de huidige gebitsprothese
 • Informatie over de laatste behandelingen om het prothetische probleem op te lossen
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT/OPG)
 • Studiemodel, waarop de anatomische structuren goed zichtbaar zijn

NB: Wij nemen geen CBCT-scan in behandeling bij het beoordelen van een machtigingsaanvraag 

Bijzondere orthodontie

 • Kleurenfoto’s*: intra- en extra-oraal en portret-/profielfoto’s
 • Röntgenfoto’s: OPT en RSP
 • Studiemodel of foto’s daarvan

Tanderosie en Amelogenesis Imperfecta

 • Kleurenfoto’s* van de mond
 • Centrum Bijzondere Tandheelkunde
 • Gemotiveerde centrumindicatie

Aanvraag narcose

 • Uitvoerder narcosebehandeling

Kaakgewrichtsklachten

 • Uitgebreid Functie Onderzoek (UFO)

MRA

 • Diagnose OSAS voorzien van AHI-score, gesteld door KNO-arts, longarts of neuroloog.
 • Verwijzing van KNO-arts, longarts of neuroloog naar tandarts, kaakchirurg of orthodontist.
 • Bewijs dat er een polysomnografie (PSG/PSO) is uitgevoerd.

*: Kleurenfoto’s mogen met een gewone fotocamera of smartphone gemaakt zijn.

Bekijk ook het volledige overzicht van de gewenste additionele informatie per behandeling.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord