Rekening-courant aanvragen

Wilt u een rekening-courant opvragen? Vul dan het formulier op deze pagina volledig in. Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, nemen wij uw verzoek in behandeling. 

Deze informatie vindt u terug in het overzicht

In de rekening-courant vindt u onder andere:

 • uw factuurnummer(s)
 • de datum waarop u de declaraties bij ons heeft ingediend
 • de totaalsom van het gedeclareerde bedrag
 • uw uitbetaling(en), inclusief datum van uitbetaling
 • eventuele verrekeningen, inclusief datum van verrekeningen

Let op: er worden geen klantgegevens of andere persoonlijke gegevens getoond.

Uw persoonlijke gegevens


Gegevens instelling/praktijk


Rekening-courant
Vul hier het VECOZO ID-nummer van uw declaratie in. Als u hierboven meer dan één factuurnummer heeft ingevuld, ontvangen we graag het VECOZO ID-nummer van de eerstgenoemde factuur.


Vul hier het VECOZO ID-nummer van uw declaratie in. Als u hierboven meer dan één factuurnummer heeft ingevuld, ontvangen we graag het VECOZO ID-nummer van de eerstgenoemde factuur.


Van welke periode of vanaf welke datum wilt u de rekening-courant ontvangen?

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam