Implantologiescores

Voor de overeenkomst Implantologie bieden we zowel een Standaardmodule als een Machtigingsvrije module aan. Met een Machtigingsvrije module hoeft u geen machtigingen meer aan te vragen voor uw behandelingen. Op basis van uw implantologiescores bepalen we of u in aanmerking komt voor de Machtigingsvrije module. 

 De voorwaarden voor een Machtigingsvrije module

We meten de implantologiescores 2x per jaar. Aan deze criteria moet uw praktijk voldoen om in aanmerking te komen voor een Machtigingsvrije module:

In een periode van een jaar:

 • Worden er minimaal 15 implantologische behandelingen uitgevoerd waarvoor een machtiging van ons noodzakelijk is
 • Wordt minimaal 95% van uw machtigingsaanvragen voor een implantologische behandeling door ons goedgekeurd

In een periode van een kwartaal:

 • Heeft maximaal 10% van de reparaties die worden uitgevoerd aan een prothese, plaatsgevonden binnen 3 jaar na vervaardiging
 • Wordt maximaal 10% van de drukknoppen binnen 5 jaar vervangen
 • Wordt maximaal 10% van de implantaten binnen 5 jaar vervangen
 • Wordt maximaal 10% van de protheses binnen 5 jaar vervangen
 • Wordt maximaal 10% van de steggen binnen 5 jaar vervangen

 Meer handige informatie over implantologiescores

 • Om uw implantologiescore te bepalen, controleren we uw machtigingsaanvragen. Dit doen we op de volgende punten:

  • verzekeringsindicatie (volledige motivatie)
  • kostenbegroting conform overeenkomst
  • minimale tijd tussen opvolgende behandelstappen
  • noodzaak van extra behandelcodes

  Als u machtigingsvrij werkt, is het belangrijk dat u bovenstaande punten zonder tussenkomst van ons als verzekeraar in 1 keer goed beoordeelt.

  Alleen machtigingsaanvragen voor verschillende behandelingen tellen mee met de implantologiescore

  Het is mogelijk dat uw machtigingsaanvraag na de 1e beoordeling aangepast moet worden en u daardoor uw aanvraag een 2e keer moet indienen. Omdat het om dezelfde behandeling gaat, tellen we deze maar als 1 aanvraag.

  Aanvragen van verschillende behandelingen voor dezelfde patiënt tellen wél afzonderlijk mee in de berekening. 

  Machtigingsvrije behandelingen in de Standaardmodule 

  Daarnaast zijn sommige behandelingen in de Standaardmodule al machtigingsvrij. Bijvoorbeeld het plaatsen van 2 implantaten in de onderkaak. Vraagt u in de Standaardmodule een machtiging aan voor een behandeling die machtigingsvrij is? Dan kan het zijn dat u een afwijzing van ons krijgt met de strekking: "Voor deze behandeling is geen machtiging vereist".

  Omdat u met de Machtigingsvrije module ook bij twijfel of op verzoek van patiënt geen machtigingen kunt aanvragen, tellen wij een aanvraag van een machtigingsvrije behandeling mee als afgewezen machtiging.

 • Wij meten en versturen de implantologiescores 2x per jaar. U ontvangt de scores voor uw praktijk op het e-mailadres dat bij Vektis staat geregistreerd.

  Daarnaast kunt u 1x per jaar een tussentijds verzoek indienen om uw module om te zetten naar de Machtigingsvrije module. Uiteraard moet u dan aan de voorwaarden van de module voldoen. U kunt uw aanvraag indienen via ons formulier Aanvragen nieuwe beoordeling implantologiescores

 • Om uw implantologiescores te controleren, kunt u uw eigen administratie bekijken. Daarnaast zijn uw machtigingsaanvragen inzichtelijk in VECOZO. 

  Heeft u een machtiging aangevraagd voor een machtigingsvrije behandeling? Dan wordt deze aanvraag door ons afgewezen. In VECOZO wordt deze aanvraag aangemerkt als 'vervallen', maar deze afgewezen machtiging telt wel mee bij het berekenen van uw implantologiescores. 

  Denkt u dat uw implantologiescores niet kloppen? Dan kunt u een nieuwe beoordeling aanvragen via het formulier Aanvragen nieuwe beoordeling implantologiescores. Wij beoordelen dan op basis van uw informatie en motivatie graag of u alsnog in aanmerking komt voor de Machtigingsvrije module.

 • U ontvangt van elke afwijzing een bericht in VECOZO, of een bericht per post. In dit bericht staat de reden van afwijzing van de machtiging. Door deze data te analyseren kunt u zien waar er nog ruimte is voor verbetering. 

 • We behouden ons het recht voor de Machtigingsvrije module eenzijdig om te zetten naar een Standaard module. Voldoet uw praktijk bijvoorbeeld niet meer aan bovenstaande voorwaarden? Dan krijgt u na 1 kwartaal een waarschuwing, zodat u de ruimte heeft hierin te verbeteren. Als u 2 kwartalen achter elkaar niet meer voldoet aan de voorwaarden, zijn we genoodzaakt om de Machtigingsvrije module weer om te zetten naar de Standaardmodule. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam