Implantologie edentate bovenkaak

Wanneer er implantaten geplaatst worden in de edentate bovenkaak en u wenst deze behandeling te laten vergoeden vanuit de basisverzekering, heeft u in veel gevallen een machtiging nodig. Het gaat hier onder andere om prestatiecodes J001, J040, J041, J057 of prestatiecode 238060 in combinatie met 235021 en 238062.

Implantologie edentate bovenkaak 

 • Bent u als tandarts of tandarts-implantoloog werkzaam bij een praktijk die een overeenkomst voor implantologie met ons heeft afgesloten? Is daarin vastgelegd dat u machtigingsvrij kunt implanteren in de edentate bovenkaak? Dan hoeft u in principe geen machtiging aan te vragen. Hier zijn echter uitzonderingen op.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.
 • U heeft wél een machtiging nodig wanneer u:

  • Kaakchirurg bent en u de behandeling uitvoert
  • Als tandarts of tandarts-implantoloog werkzaam bent bij een praktijk die: 
   • Géén overeenkomst voor implantologie (met Module Machtigingsvrije Implantologie) met ons heeft afgesloten.
   • Wél een overeenkomst voor implantologie met ons heeft afgesloten waarin is vastgelegd dat u implantaten in de edentate bovenkaak machtigingsvrij mag declareren, maar de specifieke behandeling die u gaat uitvoeren betreft een uitzondering op deze overeenkomst. Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

 • Bij een reguliere aanvraag voor implantaten in de edentate bovenkaak ontvangen wij graag:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Röntgeninformatie (OPT)
  • Welke constructie er op de implantaten geplaatst wordt
  • Studiemodel van de bovenkaak waarop de anatomische structuren goed zichtbaar zijn

  Wanneer u een of meerdere implantaten bijplaatst:

  • Een duidelijke motivatie hiervoor
  • Een kopie van de machtiging voor de oorspronkelijke behandeling

  Let op: wanneer u een overeenkomst voor implantologie met een machtigingsvrije module heeft, maar uw behandeling een uitzondering op deze overeenkomst betreft, verzoeken wij u vriendelijk om dit duidelijk in uw aanvraag te vermelden.

  Vraagt u implantaten aan vanwege hoofd-hals oncologie? Dan ontvangen wij graag:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose, inclusief informatie over de oncologische aandoening en behandeling
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Welke constructie er op de implantaten geplaatst wordt

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.


 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

  Studiemodellen kunt u sturen naar:
  Coöperatie VGZ
  t.a.v. Team Machtigingen Mondzorg
  Postbus 25150
  5600 RS EINDHOVEN

  Studiemodellen dienen voorzien te zijn van de volgende gegevens:

  • Volledige voor- en achternaam van de verzekerde
  • Geboortedatum van de verzekerde
  • Klantnummer van de verzekerde
  • VECOZO-kenmerk van de bijbehorende aanvraag

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam