Conventionele prothese (P-codes)

Voor een vergoeding van een conventionele volledige prothese (P-codes) vanuit de basisverzekering, kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Lees hier of u een machtiging nodig heeft

 • U heeft een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst Tandprothetische zorg met ons? Dan heeft u alleen een machtiging nodig wanneer:

 • Een conventionele- of immediaatprothese binnen 5 jaar wordt vervangen. De te vervangen prothese is gedeclareerd met een andere prestatiecode dan P023 (of P45). 
 • De overeengekomen maximale techniekkosten worden overschreden. Bijvoorbeeld voor een metalen versteviging, weekblijvende basis, non-toxic kunsthars/monomeer-vrije kunsthars of gaasversteviging/vezelversterker.
 • Er worden andere prestatiecodes in rekening gebracht dan zijn vastgelegd in uw overeenkomst.
 • Een toeslag in rekening wordt gebracht met prestatiecode P044, omdat een volledig kunstgebit geplaatst wordt terwijl een klikgebit geïndiceerd is.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst Tandprothetische zorg met ons? Dan heeft u een machtiging nodig wanneer:

 • Een conventionele- of immediaatprothese binnen 5 jaar wordt vervangen. De te vervangen prothese is gedeclareerd met een andere prestatiecode dan P023 (of P45).
 • Er extra kosten gemaakt worden voor een metalen versteviging, weekblijvende basis, non-toxic kunsthars/monomeer-vrije kunsthars of gaasversteviging/vezelversterker.
 • Een toeslag in rekening wordt gebracht met prestatiecode P044, omdat een volledig kunstgebit geplaatst wordt terwijl een klikgebit geïndiceerd is. 

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

 • Voor het aanvragen van een conventionele prothese, inclusief eventueel bijbehorende prestatiecodes zoals P040, P043 en P045, kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Aanvraag volledig kunstgebit' (formulier M05). 
 • Prestatiecode P044 moet afzonderlijk aangevraagd worden. Daarvoor kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Toeslag zeer ernstig geslonken kaak' (formulier M23).

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Deze gegevens levert u aan

Bij elke aanvraag

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Zorgvraag van de patiënt
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Informatie over de huidige voorziening:
  - Wanneer de voorziening is gemaakt
  - Door welke zorgaanbieder de voorziening is gemaakt
 • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
 • Een duidelijke motivatie voor:
  - Het vervangen van een prothese binnen 5 jaar, of
  - Het afwijken van de techniekkosten en/of prestatiecodes uit uw overeenkomst, of
  - Het hogere totaalbedrag van de behandeling dan is vastgelegd in onze verzekeringsvoorwaarden. Dit maximale totaalbedrag geldt alleen als u geen overeenkomst met ons heeft. 

Bij een aanvraag voor prestatiecode P044

We ontvangen graag ook:

 • Een duidelijke motivatie waarom er niet voor implantaten is gekozen
 • Een kleurenfoto van de kaak waarvoor u de toeslag aanvraagt
 • OPT (als deze aanwezig is)
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam