Overeenkomst Implantologie

Voor implantologische zorg bieden we tandartsen en MKA-chirurgen een overeenkomst aan. Deze overeenkomst geldt voor implantaten in de edentate kaak. Op deze pagina leest u meer over het aanvraagproces van deze overeenkomst, de minimumeisen en de wijzigingen.

 Overeenkomst aanvragen

 • Heeft u dit jaar al een overeenkomst met ons?

Dan loopt uw overeenkomst Implantologie 2023-2025 door t/m 31 december 2025. Voor 2026 ontvangt u automatisch een nieuw contractaanbod via VECOZO.

 • Heeft u dit jaar nog geen overeenkomst met ons?

De aanvraagtermijn voor de overeenkomst Implantologie 2023-2025 is verlopen. U kunt alleen als nieuwe praktijk* nog een overeenkomst aanvragen. De overeenkomst gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend.

*Onder een nieuwe praktijk verstaan we:

 • Een praktijk waarbij de AGB-code een startdatum heeft die niet ouder is dan 1 januari 2024, en/of;
 • Een praktijk waarbij er onder de nieuwe AGB-code geen behandelingen voor 1 januari 2024 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

 Minimumeisen

Overeenkomst Implantologie (boven- en onderkaak)

 • De ketenleider is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg
 • De ketenleider is erkend door de NVOI
 • Wanneer de ketenleider niet is erkend door de NVOI, dan kan de ketenleider:
 1. tenminste 100 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 casussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak. Deze behandelingen kunnen zowel in de dentate als edentate kaak hebben plaatsgevonden.
 2. aantonen dat hij/zij bij minimaal 25 casussen aanvullende chirurgische technieken heeft uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie. 

Overeenkomst Implantologie in de onderkaak

 • De ketenleider is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg
 • De ketenleider kan tenminste 30 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. 

Een gedetailleerd overzicht van alle minimumeisen vindt u in ons inkoopbeleid

 Standaard module of machtigingsvrije module

Bij een overeenkomst Implantologie bieden we 2 modules aan:

 • Standaardmodule
 • Machtigingsvrije module
Met een machtigingsvrije module hoeft u geen machtigingen meer aan te vragen voor uw behandelingen. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een machtigingsvrije module?

De machtigingsvrije module is bedoeld voor zorgaanbieders die behandelingen in het verleden binnen de vastgestelde kaders hebben aangevraagd en gedeclareerd. Op basis van uw implantologiescores bepalen we of u in aanmerking komt voor de module. Let op: als u een overeenkomst Implantologie 2023-2025 aanvraagt en ondertekent, ontvangt u in eerste instantie altijd de Standaardmodule.

 Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over onze overeenkomsten? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam