Overeenkomst Tandprothetische zorg

Voor tandprothetische zorg bieden we tandartsen en tandprothetici een overeenkomst aan. Deze overeenkomst geldt voor conventionele protheses en implantaatgedragen protheses. Op deze pagina leest u meer over het aanvraagproces van deze overeenkomst, de minimumeisen en de wijzigingen.

 Overeenkomst aanvragen

 • Heeft u dit jaar al een overeenkomst met ons?

Dan loopt uw overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 door t/m 31 december 2025. Voor 2026 ontvangt u automatisch een nieuw contractaanbod via VECOZO.

 • Heeft u dit jaar nog geen overeenkomst met ons?

De aanvraagtermijn voor de overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 is verlopen. U kunt alleen als nieuwe praktijk* nog een overeenkomst aanvragen. De overeenkomst gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend.

*Onder een nieuwe praktijk verstaan we:

 • Een praktijk waarbij de AGB-code een startdatum heeft die niet ouder is dan 1 januari 2024, en/of;
 • Een praktijk waarbij er onder de nieuwe AGB-code geen behandelingen voor 1 januari 2024 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

 Minimumeisen

Voor de overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 gelden de volgende minimumeisen: 
 • U bent een BIG-geregistreerde tandarts of een tandprotheticus zoals beschreven in artikel 34 van de Wet BIG
 • U bent aangesloten bij het KwaliteitsRegister Tandprothetici of het KwaliteitsRegister Tandartsen
 • Als u tandprotheticus bent, dan bent u lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
 • Als u tandprotheticus bent, dan bent u in het bezit van een geldig ONT branchekeurmerk, afgegeven door Roozenboom Certification of over een geldig ISO Healthcare certificaat te beschikken.

Een gedetailleerd overzicht van alle minimumeisen vindt u in ons inkoopbeleid.

 Tarieven

In de overeenkomst Tandprothetische Zorg is afgesproken dat u maximaal 90% van de tarieven in de actuele NZa tariefbeschikking in rekening brengt voor de honoreringscomponenten die bij de prestatiecodes in Bijlage 1 en 2 horen.

Wilt u weten welke bedragen u per prestatiecode mag declareren?

Maakt een behandeling geen onderdeel uit van de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025, maar kan deze wél gedeclareerd worden volgens de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg in het kader van tandprothetische zorg (op implantaten)? Dan kunt u voor de behandeling een machtiging aanvragen voor een Bijzondere Individuele Zorgvraag (BIZ-aanvraag)

 Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over onze overeenkomsten? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam