Uw gekozen zorgsoort:

Mondzorg

Welkom op de site voor Mondzorg. Hier vindt u alle benodigde informatie over deze zorgsoort. Als zorgverzekeraar vinden wij samenwerking met de zorgaanbieders van groot belang. Alleen samen kunnen wij de zorg betaalbaar, toegankelijk en van een hoog niveau houden. Met hart voor zinnige zorg.

Contracten 2019
Alles over de overeenkomsten in 2019
Contracten 2018

Alles over de overeenkomsten in 2018

Machtigingen
Hoe vraag ik een machtiging aan?
 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Werken jullie in 2018 met een overeenkomst voor tandheelkundige en/of mondhygiënische zorg?

  Nee, meer informatie hierover vindt u op de pagina Contracten.

 • Welke vergoedingen vallen onder de basisverzekering?
  De materiaal- en techniekkosten blijven in 2018 gelijk aan de tarieven van 2017. Heeft u geen overeenkomst met ons, en heeft uw klant een naturapolis? Dan kan er sprake zijn van een lagere vergoeding. U vindt deze vergoeding in de lijst ‘Maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders’. Elk van onze merken heeft zijn eigen lijst. U vindt deze lijst op de websites van onze merken, op dezelfde pagina als de polisvoorwaarden.
 • Hoe kan een declaratie worden ingetrokken of gewijzigd?

  Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de mondzorg EI-standaard van Vektis, MZ301.

  Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u de volledige declaratie wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 140 declareerde en wij € 128 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 128 in op de creditregel.

  U hoeft een foutieve declaratie alleen te crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen. Het is niet mogelijk om een gedeelte van een vergoede declaratie te crediteren.

  Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Deze programma’s hebben naast de optie debet ook een optie credit. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens van ons een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag.

 • Hoe wijzig ik mijn declaratie?

  Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de mondzorg EI-standaard van Vektis, MZ301.

  Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u de volledige declaratie wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 140 declareerde en wij € 128 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 128 in op de creditregel.

  U hoeft een foutieve declaratie alleen te crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen. Het is niet mogelijk om een gedeelte van een vergoede declaratie te crediteren.

  Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Deze programma’s hebben naast de optie debet ook een optie credit. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens van ons een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag.

 • Ik heb een vraag over mijn overeenkomst. Waar kan ik terecht?
  Zorgaanbiedersloket voor mondzorg
  Voor al uw vragen over mondzorg kunt u contact opnemen met het zorgaanbiedersloket mondzorg via 040 - 297 58 46. 
  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen via ons digitale contactformulier

  Contact met zorginkoop
  Heeft u een inhoudelijke vraag over uw zorgovereenkomst? Dan kunt u contact opnemen via e-mail: zorginkoop.tandheelkunde@vgz.nl. Wij streven ernaar u binnen 5 werkdagen een reactie te sturen.

 • Mag ik mijn declaraties uitbesteden?

  Declareert u liever niet zelf? Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. U heeft na de behandeling twaalf maanden de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren. Op de website van Vecozo vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding.

 • Welke overeenkomsten bestaan er binnen mondzorg?
  Coöperatie VGZ maakt afspraken over mondzorg met implantologen, mondhygiënisten, orthodontisten, tandartsen, tandprothetici, centra bijzondere tandheelkunde en instellingen voor jeugdtandzorg. Ook hebben we overeenkomsten met een aantal leveranciers van mandibulaire repositieapparatuur (MRA). Daarnaast sloten we een aantal individuele contracten voor angstbehandeling, geriatrische zorg, verslavingszorg en gnathologie. Voor meer informatie, bekijk onze pagina over contracten.
 • Mijn adresgegevens of rekeningnummer zijn gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

  Geef uw adreswijziging door aan Vektis. Wij nemen de gegevens uit Vektis automatisch over.

  Een wijziging van uw rekeningnummer geeft u door aan onze afdeling Contractmanagement via contractmanagement.rekeningnummers@vgz.nl.