Start met declareren

U kunt ervoor kiezen om uw declaraties uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. Declareert u zelf? Dan helpen we u graag op weg.

Zorgverlener met overeenkomst

Bent u een zorgverlener met een overeenkomst? Declareer dan altijd uw volledige behandeling eerst bij ons (via VECOZO). Een volledige nota die gedeclareerd wordt door uw patiënt nemen wij namelijk niet in behandeling. Meer hierover leest u onder het stappenplan. 

 Volg het stappenplan

 1. Bespreek vooraf kosten en vergoedingen met uw patiënt

  Zo voorkomt u verrassingen naderhand.

 2. Vraag - indien nodig - vooraf een machtiging aan

  Controleer of u vooraf toestemming (een machtiging) nodig heeft.
 3. Zorg dat wij uw correcte rekeningnummer hebben

  Geef uw (gewijzigde) rekeningnummer aan ons door.
 4. Uw patiënt(e)

  • Heeft géén Wlz-indicatie
  • Is verzekerd bij een van onze merken
 5. Dien uw declaratie in via declaratieportaal VECOZO

  Zorg dat uw declaratie voldoet aan alle kenmerken van een goede declaratie. 

Zorgverlener met overeenkomst

Bent u een zorgverlener met een overeenkomst? Declareer dan altijd uw volledige behandeling eerst bij ons (via VECOZO). Een volledige nota die gedeclareerd wordt door uw patiënt nemen wij namelijk niet in behandeling.


Let op:
Alleen het eigen kostendeel* brengt u - na de afhandeling van de declaratie bij ons - bij uw patiënt in rekening.


*Eigen kostendeel = het restant van het overeengekomen tarief min de vergoeding vanuit basisverzekering min een eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Andere bijbetalingen aan een verzekerde is voor gecontracteerde zorg niet toegestaan.

 Kenmerken van een correcte declaratie

Juist ingediende declaraties worden sneller uitbetaald en afgehandeld. Zorg er daarom voor dat uw declaraties aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 Aan de slag met uw declaraties

Heeft u declaraties bij ons ingediend? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking ervan.

Uitbetaling declaraties

Wij betalen uw declaratie binnen 30 dagen na ontvangst aan u uit. Goed om te weten: De ontvangstdatum is niet altijd de datum waarop u de declaratie heeft ingediend. Dit kan komen doordat de declaratie na kantooruren of in het weekend ingediend is.

Vergoedingen: waar moet u rekening mee houden?

De hoogte van een vergoeding hangt af van verschillende factoren. We bespreken ze allemaal op onze vergoedingenpagina. 

Verrekening eigen risico

Declareert u behandelingen waarbij een eigen risico door de verzekerde betaald moet worden? Wij betalen dit bedrag aan u. Daarna ontvangt de verzekerde van ons een nota voor het betalen van het eigen risico.

Voorlopige uitbetalingen

Al onze betalingen zijn voorlopig. Wij kunnen namelijk naar aanleiding van controles uitbetaalde bedragen terugvorderen of bedragen met elkaar verrekenen.

 Zo informeren wij uw patiënten

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten staat opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites: 

VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ door VGZ | Univé | UMC | ZEKUR | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam