Machtigingen

Om tandheelkundige behandelingen uit te voeren die onder bijzondere tandheelkunde vallen, heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Met een machtiging verlenen wij toestemming om de behandeling uit te voeren. Ook betekent een machtiging dat wij (een deel van) de kosten vanuit de basisverzekering vergoeden.

Over machtigingen (per categorie/prestatiecode)

Hieronder vindt u - per categorie/prestatiecodes - meer informatie over wanneer er een machtiging nodig is, welke gegevens nodig zijn en hoe u een machtiging kunt aanvragen. 

Bijzondere tandheelkunde

Wilt u weten wanneer een behandeling onder de regeling Bijzondere Tandheelkunde valt? Raadpleeg voor duidelijke richtlijnen de website van Zorginstituut Nederland, het Vademecum Mondzorg 2023 en/of de website van het College van Adviserend Tandartsen (hoofdstuk ‘wetten en regels’).

Inhoudelijke vragen over uw machtigingsaanvraag?

Heeft u een machtigingsaanvraag ingediend of gaat u een machtigingsaanvraag indienen en heeft u daarover een zorginhoudelijke vraag? Dan snappen wij dat u als zorgaanbieder hier in sommige gevallen met één van onze medisch adviseurs over wil spreken. In dit geval kunt u een telefonische afspraak laten inplannen met één van onze medisch adviseurs. Via ons zorgaanbiedersloket (bereikbaar op telefoonnummer 040 -  297 58 46) plannen wij graag een belafspraak met u in.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam