Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen.

Start met declareren: volg ons stappenplan

Voor een snellere uitbetaling en afhandeling van uw ingediende nota's, helpen wij u in 5 stappen met declareren. Van het juist aanleveren van declaraties tot de uitbetaling ervan.

Houd rekening met vergoedingsvoorwaarden

De hoogte van de vergoeding van uw gedeclareerde behandelingen is afhankelijk van verschillende factoren. We lichten ze allemaal toe, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Is uw declaratie (gedeeltelijk) afgewezen? 

Een declaratie kan vanwege verschillende redenen (gedeeltelijk) worden afgewezen. Wij helpen u graag met het vaststellen van de oorzaak én het vinden van een mogelijke oplossing. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over declareren? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af. Om u direct te kunnen vertellen waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per code. Wanneer uw declaratie niet volledig is toegekend, zal dit komen doordat wij bijvoorbeeld een vooraf afgesproken of een niet-gecontracteerd tarief vergoeden, doordat er nog een wettelijke eigen bijdrage is ingehouden of doordat het budget van het pakket van onze verzekerde bereikt is.

 • Doorgaans heeft dit te maken met het verrekenen van een negatief bedrag, bijvoorbeeld wanneer een declaratie gecrediteerd wordt. Dit kan leiden tot een negatief bedrag dat u nog aan ons verschuldigd bent. In dat geval verrekenen wij dit negatieve bedrag met uw eerstvolgende declaratie. Wilt u hier een specificatie/overzicht van ontvangen? Dan kunt u een rekening courant bij ons opvragen.

 • Het overzicht van de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg vindt u op onze Algemene informatie pagina.
 • Sinds 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar in, maar bij de Wlz-instelling.

  Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, wordt deze afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt kan aangeven om welke WLZ instelling het gaat.

  Raadpleeg de website van Zorginstituut Nederland voor informatie over de Wlz en onze Zorgkantorenpagina voor meer informatie over het declareren van Wlz-zorg.

 • Heeft u een algemene vraag over declaratieverwerking of correcties, en staat het antwoord niet op onze website? Neem dan contact met ons op.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam