Uw gekozen zorgsoort:

Declareren

U kunt uw zorgkosten rechtstreeks bij ons declareren via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO. U ontvangt vervolgens een vergoeding volgens de polisvoorwaarden van de verzekerde. Hiervoor dient u dan wel de volledige kosten bij ons te declareren, om zo de eigen bijdrage en het eigen kostendeel te kunnen berekenen. 

Declareren via Vecozo

Elektronisch declareren via Vecozo kan met behulp van een softwareprogramma. Op de Vektis-site vindt u een handige wegwijzer over elektronisch declareren.  

Declareren doet u op basis van prestatiecodes. Zie voor de juiste prestatiecodes de NZA Tariefbeschikking of de Prestatiecodelijst Mondzorg van Vektis. Declareert u liever niet zelf? Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. U heeft na de behandeling twaalf maanden de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren. Op de website van Vecozo vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding. Voor administratieve declaratievragen, neemt u rechtstreeks contact op met Vecozo via support@vecozo.nl

Alles over machtigingen
Wilt u meer weten over machtigingen, of een machtiging bijzondere orthodontie doen? 

Crediteren

Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de mondzorg EI-standaard van Vektis. 

Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u de volledige declaratie wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 140 declareerde en wij € 128 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 128 in op de creditregel. 

Een foutieve declaratie moet altijd gecrediteerd worden, ook als deze 0 euro bedraagt. Als u niet crediteert, wordt de volgende declaratie ook afgewezen. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen. Het is niet mogelijk om een gedeelte van een vergoede declaratie te crediteren.  

Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Deze programma’s hebben naast de optie debet ook een optie credit. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens een digitale afrekenspecificatie. 

Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Als u geen overeenkomst met ons hebt, kunt u uw nota aan uw patiënt meegeven, onze verzekerde. Hij of zij betaalt de zorgkosten aan u.Voor de verwerking van een nota hanteren wij de eisen die zijn opgesteld door de NZa. Voldoet een nota niet aan deze eisen? Dan zijn wij genoodzaakt om uw nota af te wijzen. Wij zijn immers verplicht de door ons uitbetaalde zorgkosten te verantwoorden aan de NZa op basis van deze door hen gestelde eisen. 

Hoe stelt u een nota op die aan de NZa eisen voldoet? Hierover vindt u meer informatie op www.vektis.nl. Op deze website vindt u een uitgebreide instructie voor het opstellen van zorgnota's. 

Problemen met declareren 

Als er problemen zijn met uw declaratie, wordt u hierover geïnformeerd via de website van Vecozo.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord