Declareren

Juist aangeleverde declaraties zorgen voor een snellere uitbetaling en afhandeling van ingediende nota's. Daarom vinden we het belangrijk om u goed te helpen. Op deze pagina vindt u daarom alle benodigde informatie over correct declareren.

Start met declareren

U levert uw declaraties gemakkelijk en snel bij ons aan via het Elektronische Declaratieportaal van VECOZO. Voor het declareren van uw zorgprestaties maakt u gebruik van de MZ301 standaard van Vektis. Als u wilt declareren, dient u gebruik te maken van voorgeschreven codes voor uw geleverde zorgprestaties. Dit zijn de zogeheten prestatiecodes. Voor het juist indienen van uw declaraties verwijzen wij u graag naar de prestatiecodelijst van Vektis. Voor vragen over het declareren van uw zorgprestaties in Vecozo, verwijzen wij u graag door naar de veelgestelde vragen over declareren in VECOZO.

Declareert u liever niet zelf?

Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. U heeft na de behandeling twaalf maanden de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren.

Lijst merken en UZOVI-codes

Wij verzorgen de declaraties voor verschillende merken. In de lijst van merken en UZOVI-codes vindt u alle merken inclusief UZOVI-codes.

Wij helpen u graag met correct declareren

In onderstaande video geven wij u uitleg en tips om correct te declareren.

De kenmerken voor correct declareren op een rij:

 • Check of uw cliënt bij een van de merken van coöperatie VGZ is verzekerd
 • Zorg voor een aanmelding bij Vecozo en maak gebruik van de prestatiecodes (Vektis)
 • Het gedeclareerde tarief moet overeenkomen met het tarief dat vergoed wordt (gecontracteerd)
 • Bespreek met de cliënt wat er vergoed wordt uit de (aanvullende) verzekering
 • Declareer op de AGB-code van uw praktijk (anders dan uw persoonlijke AGB-code)
 • Wordt de behandeling direct vergoed? Dan is het mogelijk de declaratie zo in te dienen. 
  Let op: het kan zijn dat er een machtiging nodig is.

Uw aangeleverde declaraties dienen altijd te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Machtigingen

Voor sommige tandheelkundige behandelingen is vooraf toestemming van ons nodig. Pas dan krijgt uw patiënt, onze verzekerde de zorgkosten vergoed. Om deze toestemming te verkrijgen, is een machtigingsaanvraag noodzakelijk. Lees meer over machtigingen

Waarom is mijn declaratie afgewezen?

Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af. Om u direct te kunnen vertellen waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per code. Is het u niet duidelijk of staat de oplossing er niet bij? Dan kunt u de complete lijst van retourcodes raadplegen (Vektis).

Betalingstermijn en voorwaarden

Wij betalen uw declaratie binnen 30 dagen. Wij houden de ontvangstdatum van uw declaratie aan als eerste dag (let op: deze datum kan dus verschillen van de datum waarop u de declaratie bij ons heeft aangeleverd). Al onze betalingen zijn voorlopig. Dit houdt in dat wij betaalde bedragen terug kunnen vorderen naar aanleiding van controles. Voordat wij vergoedingen terugvorderen, sturen we u een schriftelijke toelichting. U kunt een terugvordering zelf aan ons overmaken, of we kunnen het verrekenen met een andere declaratie.

Ingediende declaraties crediteren

Als u uw declaratie wilt crediteren, bijvoorbeeld wanneer er iets verkeerd is gegaan, dan kan dat door gebruik te maken van de MZ301 standaard van Vektis. Dan kunt het door ons uitbetaalde bedrag crediteren. Indien nodig kunt u uw declaratie dan alsnog op de juiste manier indienen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over declareren? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Ik heb een algemene vraag over een declaratie, waar kan ik terecht?

  Is uw declaratie afgewezen? Raadpleeg dan de afwijsredenen per code en vind direct de reden van afwijzing en tips voor de oplossing. Heeft u een vraag over declaratieverwerking of correcties? Neem dan contact met ons op. 
 • Waarom is mijn declaratie afgewezen of niet volledig uitbetaald?

  Indien uw declaratie niet juist gespecificeerd of onvolledig is, wijzen wij de declaratie af. Om u direct te kunnen vertellen waarom wij de declaratie hebben afgewezen, kunt u gebruik maken van de afwijsredenen per code.
 • Ik krijg minder uitbetaald dan wat toegekend is, hoe kan dit?

  Doorgaans heeft dit te maken met het verrekenen van een negatief bedrag, bijvoorbeeld wanneer een declaratie gecrediteerd wordt. Dit kan leiden tot een negatief bedrag dat u nog aan ons verschuldigd bent. In dat geval verrekenen wij dit negatieve bedrag met uw eerstvolgende declaratie. Wilt u hier een specificatie/overzicht van ontvangen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
 • Waar vind ik een overzicht van de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg?

  Voor een lijst met de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg kunt u het document 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' downloaden. 
 • Samenloop Wlz en Zvw: wat verandert er?

  Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar in, maar bij de Wlz-instelling.

  Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, wordt deze afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt kan aangeven om welke WLZ instelling het gaat.
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam