Machtigingenportaal: zorginhoudelijke vragen & antwoorden

Heeft u een zorginhoudelijke vraag met betrekking tot het aanvragen van een machtiging in Machtigingenportaal VECOZO? We hebben de meest gestelde vragen hieronder verzameld en beantwoord.

Technische vragen over VECOZO

Heeft u een technische vraag over bijvoorbeeld een storing of over het aanvragen of uitbreiden van een certificaat? Daarmee kunt u alleen terecht bij VECOZO. 

Algemene informatie over het machtigingenportaal

 • Alle mondzorg behandelingen en prestatiecodes kunnen in het machtigingenportaal van VECOZO worden aangevraagd.

 • U kunt tot maximaal 2 jaar terug een machtiging aanvragen via het Machtigingenportaal VECOZO. Wilt u een machtiging aanvragen voor een behandeling die meer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden? Neem dan contact met ons op.

 • Waarschijnlijk probeert u de machtiging aan te vragen met de verkeerde AGB-code. Kies bij AGB-code zorgverlener voor de AGB-code van een tandarts. Hier is nu vermoedelijk gekozen voor de AGB-code van een tandprotheticus.
 • Deze informatie vindt u helemaal onderaan uw aanvraag in het document 'Vraag en antwoord'. Elke keer dat wij informatie opvragen, verschijnt er een nieuw blokje onderaan de pagina.
 • Waarschijnlijk probeert u de machtiging aan te vragen met het certificaat van een collega die een ander type uitvoerder is. Bijvoorbeeld een tandprotheticus of mondhygiënist in plaats van een tandarts.
 • Het is niet mogelijk om een afgewezen aanvraag opnieuw in behandeling te nemen

  Dit heeft te maken met de technische inrichting van VECOZO. Om bezwaar te maken, dient u een nieuwe machtigingsaanvraag in.

  Uw nieuwe aanvraag bevat informatie over de afgewezen aanvraag

  • Noteer het VECOZO ID van de (gedeeltelijk) afgewezen aanvraag duidelijk in het opmerkingenveld.
  • Voeg vervolgens ook aanvullende informatie toe ter onderbouwing van uw bezwaar.
 • Mogelijk zijn de bestanden die u als bijlage(n) wilt toevoegen wel correct door u gekozen, maar niet toegevoegd aan uw aanvraag.

  Zo voegt u bijlagen toe aan uw aanvraag

  Na het kiezen van uw bijlage(n) klikt u op de knop ‘voeg toe’. Klik vervolgens op de knop 'Verzend'. Uw bijlagen worden dan meegestuurd.

Conventionele protheses (P-codes)

 • Dit is een algemene opmerking die boven in beeld blijft staan. U kunt deze opmerking negeren wanneer u geen overkappingsprothese (prothese op implantaten) aanvraagt.
 • Als u deze melding te zien krijgt, is er geen machtiging nodig voor de behandeling waarvoor u de aanvraag invult. U kunt de behandeling dan direct bij ons declareren. 

  Het formulier voor conventionele protheses (M05, verstrekking 'Aanvraag volledig kunstgebit') is zo ingericht dat de melding ‘machtigingsvrij’ automatisch verschijnt wanneer een conventionele prothese na 5 jaar vervangen wordt én wanneer er geen extra techniekkosten worden aangevraagd.

Implantologie

 • Prestatiecodes J012 en J013 zijn bedoeld voor een proefopstelling ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Ze zijn niet bedoeld voor implantologie in de edentate kaak ten behoeve van een overkappingsprothese.
 • Waarschijnlijk is er eerder in het formulier gekozen voor een optie waaruit niet blijkt dat er opnieuw geïmplanteerd zal worden.

  Kies bij de vraag 'Wat vraagt u aan in de bovenkaak/onderkaak' voor 1 van deze opties:

  • Vervanging van implanta(a)t(en) die na 6 maanden verloren is/zijn gegaan bij aanwezigheid van een uitneembare volledige prothese (indien in het verleden vergoed vanuit de basisverzekering).
  • Vervanging van implanta(a)t(en) die binnen 6 maanden verloren is/zijn gegaan bij aanwezigheid van een uitneembare volledige prothese (indien in het verleden vergoed vanuit de basisverzekering). 

Kaakchirurgie

 • Dit betekent dat er in de aanvraag niet gekozen is voor een correctie van de benige kin in de onderkaak en/of corticotomie ten behoeve van rapid expansion in de bovenkaak.

  In veel gevallen is de oorzaak van de foutmelding een incorrecte combinatie van antwoorden op de vraag 'Welke osteotomie wilt u in de bovenkaak/onderkaak uitvoeren?'

  Prestatiecode 238020 is niet mogelijk bij de volgende combinaties:

  • Bovenkaak: Maxilla Le Fort 1, 2 of 3 en/of Os Zygomaticum
   Onderkaak: Mandibula enkelzijdig/frontgedeelte of dubbelzijdig

  • Bovenkaak: Geen
   Onderkaak: Mandibula enkelzijdig/frontgedeelte of dubbelzijdig

  • Bovenkaak: Geen
   Onderkaak: Geen

 • Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

  • Er worden 2 verschillende behandelingen in 1 kaak uitgevoerd. Deze moeten afzonderlijk van elkaar aangevraagd worden.
  • Als in de bovenkaak een corticotomie voor rapid expansions wordt aangevraagd én er ook een behandeling in de onderkaak plaatsvindt, dan moeten de behandelingen voor bovenkaak en onderkaak los van elkaar worden aangevraagd.
 • Mogelijk heeft u een onjuiste verstrekking gekozen. Voor het aanvragen van een machtiging voor prestatiecode 234070 en/of 234086, kiest u voor verstrekking 'Kaakcorrecties tijdens extracties' (formulier K08).

MRA

 • Volgens de NZa tariefbeschikking gelden er 2 maanden nazorg na het vervaardigen van een MRA. Deze nazorg is al opgenomen in prestatiecode G71.

Orthodontie

 • Deze prestatiecodes zijn niet ingericht in het Machtigingenportaal omdat ze nooit vergoed worden vanuit de basisverzekering.  

Protheses op implantaten (J-codes)

 • Waarschijnlijk is er een verkeerd aantal ingevuld bij de vraag ‘Hoeveel drukknoppen plaatst u?’ of ‘Hoeveel steggen plaatst u?’.

  Het juist in te vullen aantal vindt u hier:

  Aantal drukknoppen
  of steggen

  Prestatiecodes
  voor drukknoppen

  Prestatiecodes
  voor steggen

   1  1x J070  1x J072
   2  1x J070 en 1x J071  1x J072 en 1x J073
   3  1x J070 en 2x J071  1x J072 en 2x J073
   4  1x J070 en 3x J071  1x J072 en 3x J073
   5  1x J070 en 4x J071  1x J072 en 4x J073
   6  1x J070 en 5x J071  -
 • Dit gebeurt wanneer er bij de vragen onterecht is ingevuld dat er drukknoppen of een steg geplaatst gaan/gaat worden.

  Voorbeeld

  U vraagt prestatiecodes J080 en J072 aan, maar u heeft bij de vraag 'Hoeveel drukknoppen plaatst u?' ook een getal ingevuld. In dat geval vraagt VECOZO u om prestatiecode J070 en eventueel J071 ook toe te voegen.

 • Vervangt u alleen de steg? Dan vraagt u deze aan door te kiezen voor de optie 'Eerste mesostructuur'. U vraagt de steg aan met prestatiecode(s) J072 en eventueel J073.

  U leest er meer over op de pagina Gebruik de juiste J-prestatiecodes bij vervanging mesostructuur.

 • Als u deze melding te zien krijgt maakt u waarschijnlijk gebruik van de verkeerde verstrekking, namelijk Aanvraag volledig kunstgebit (formulier M05). 

  Voor het aanvragen van mesostructuur en/of een prothese op implantaten, kiest u voor een van de volgende verstrekkingen: 

  • 'Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten bovenkaak' (formulier M15)
  • 'Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten onderkaak' (formulier M16)

Rebasing en reparaties

 • Het vervangen van drukknoppen, zonder dat de bijbehorende prothese vervangen wordt, vraagt u aan met prestatiecode J109. Dit is 1x J109 per drukknop.

  U leest er meer over op de pagina Gebruik de juiste J-prestatiecodes bij vervanging mesostructuur.

 • Deze combinaties zijn volgens de huidige NZa tariefbeschikking niet akkoord. In de prestatiecodes voor reparaties (bijv. J105) is een rebasing al inbegrepen.
 • Waarschijnlijk is er gekozen voor de verkeerde verstrekking.

  • Voor het aanvragen van een machtiging voor een rebasing of reparatie aan een conventionele prothese, kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Opvullen of repareren prothese' (formulier M11).
  • Voor het aanvragen van een machtiging voor een rebasing of reparatie aan een volledige prothese op implantaten, kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Vervanging mesostructuur en/of opvullen/repareren van bestaand klikgebit' (formulier M10).
 • Prestatiecode J056 vraagt u aan via verstrekking: 

  • 'Implantaten in de edentate bovenkaak (mondzorg)' (formulier M01), of
  • 'Implantaten in de edentate onderkaak (mondzorg)' (formulier M02). 

  Kies bij de vraag ‘Wat vraagt u aan?’ voor de onderste optie, namelijk:

  Verwijderen (inclusief evt. vervanging en herplaatsing) gefractureerd abutment/occlusale schroef van een implantaat (indien in het verleden vergoed vanuit de basisverzekering)’.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam