De beoordeling van uw aanvragen

Wij beoordelen uw machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen. Hieronder vindt u meer informatie over het beoordelingsproces. En leest u wat u van ons kunt verwachten. 

 Het beoordelingsproces

Het is belangrijk dat u de juiste gegevens aanlevert bij uw aanvraag. Zo kunnen wij de aanvraag goed beoordelen. Een overzicht van deze gegevens vindt u terug op de informatiepagina over de behandeling waarvoor u de machtiging aanvraagt.

Daarnaast is het belangrijk dat u niet meer gegevens aanlevert dan nodig. Zo voldoen we aan het beginsel van proportionaliteit.

Soms vragen wij aanvullende informatie op

Blijkt de standaard informatie te weinig voor een goede beoordeling? Dan vragen wij extra informatie bij u op. Hiermee zorgen we ervoor dat we niet vooraf al te veel informatie opvragen. Daarnaast evalueren onze vragenlijsten jaarlijks of naar aanleiding van klachten. Zo voorkomen we dat we vaak achteraf nog om aanvullende informatie moeten vragen.

Aanvullende informatie kunt u in VECOZO aanleveren bij de oorspronkelijke aanvraag.

 Dit kunt u van ons verwachten

U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Dit kan een (gedeeltelijke) goedkeuring of een afwijzing zijn. Maar dus ook een verzoek voor het aanleveren van aanvullende informatie. Wanneer u aanvullende informatie aanlevert, wordt uw aanvraag opnieuw in behandeling genomen. Houdt hierbij rekening met opnieuw 10 werkdagen voor de afhandeling van de aanvraag.

Heeft u de aanvraag via VECOZO ingediend? Dan ontvangt u de beoordeling via VECOZO.

'Inhoudelijk goedgekeurd' is geen definitieve beoordeling

Staat er in Machtigingenportaal VECOZO dat uw aanvraag 'Inhoudelijk goedgekeurd' is? Dan is er aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering. Uw aanvraag wordt dan nog door onze medewerkers beoordeeld op beperkende voorwaarden, zoals kosten en de juistheid van de door u aangeleverde informatie. Na deze beoordeling krijgt uw aanvraag de status 'Goedgekeurd', 'Gedeeltelijk goedgekeurd' of 'Afgewezen'. 

 Zo declareert u gemachtigde zorg

Is uw aanvraag definitief (gedeeltelijk) goedgekeurd? Dan kunt u starten met de behandeling. Op onze pagina 'Machtiging koppelen aan declaratie' vindt u informatie over het declareren van een gemachtigde behandeling.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam