Waar moet een Good Practice aan voldoen?

Wij zijn continue op zoek naar vernieuwende initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan Zinnige Zorg. Dat kunnen we alleen maar samen met u. Denkt u dat uw werkwijze of behandelmethode vernieuwend is ten opzichte van de rest van het land? Deel uw idee dan met ons. Op deze pagina leest u aan welke criteria een verbeterinitiatief moet voldoen om Good Practice te worden.

Criteria waaraan een verbeterinitiatief moet voldoen

 • Vernieuwend: Het initiatief onderscheidt zich en is op dit moment nog geen dagelijkse praktijk.
 • Meetbaar bewezen: Er zijn positieve resultaten uit de zorgpraktijk. Het hoeft geen wetenschappelijk onderzoek te zijn, maar de resultaten betreffen minstens 50 patiënten/cliënten.
 • Doelmatig: Uw initiatief leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere zorgkosten.
 • Opschaalbaar: Het initiatief kan uitgebreid worden naar andere zorgaanbieders.
 • Ambassadeur: Er is een zorgprofessional die boegbeeld wil zijn voor het initiatief richting collega’s en daarmee anderen wil enthousiasmeren om het initiatief toe te gaan passen.
 • Duurzaam: Het initiatief heeft geen evident negatief effect op duurzaamheid.

Wanneer is uw initiatief géén Good Practice?

 • Het initiatief is nog niet meetbaar bewezen
 • U bent op zoek naar een financiering voor uw project.
 • Het initiatief is nog niet uitgewerkt
 • Het initiatief leidt niet aantoonbaar tot doelmatigere zorg

Wekelijks ontvangen wij veel initiatieven. We moeten dus scherpe keuzes maken. Bij een afwijzing ontvangt u een korte terugkoppeling. Verdere correspondentie naar aanleiding van een afwijzing is helaas niet mogelijk.

Op dit e-mailadres ontvangt u de bevestiging.

Via dit telefoonnummer nemen we contact met u op, mochten we nog vragen hebben over het initiatief.

Vul de contactgegevens van de ambassadeur in.

*Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten.

Denk hierbij aan: Om hoeveel patiënten gaat het? Wat zijn de huidige kosten per patiënt? Indien beschikbaar: welke behandel-diagnosecodes betreft het?

Denk hierbij aan: % (minder ligdagen door) reductie complicaties, % minder policonsulten doordat zorg dichterbij huis wordt gebracht, % minder onnodig medicijngebruik, % minder SEH bezoek, % patiënten dat tevreden is over dit initiatief

Denk hierbij aan: De beoogde kosten per patiënt. Indien beschikbaar geef aan hoeveel reductie in DOT's wordt beoogd

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam