Zinnige zorg

1900x500
Zinnige zorg
 
Betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten

Ervaren artsen op de spoedeisende hulp, de zorg van een verpleeghuis aan huis, zodat patiënten langer thuis kunnen blijven wonen of een leefstijl- programma voor mensen met diabetes 2 om gebruik van medicijnen te verminderen. Het zijn voorbeelden van zinnige zorg. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt.

Coöperatie VGZ gelooft in zinnige zorg. De zorg in Nederland is één van de beste van de wereld, maar goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar zijn. Wij geloven dat dat kan door sámen met zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg. Zij weten immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden. Wij geloven dat kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar kunnen versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden blijft

Goede voorbeelden van zinnige zorg

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden van zinnige zorg zijn. Good Practices noemen wij dit. Bewezen succesvolle vernieuwingen in zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Dit zijn niet alleen voorbeelden uit ziekenhuizen, maar ook uit de GGZ en de verpleegzorg. Inmiddels hebben we ruim 130 Good Practices. Via het inkoopbeleid zorgen wij ervoor dat deze goede voorbeelden ook bij andere zorgaanbieders worden geïmplementeerd. Zo kunnen steeds meer patiënten gebruikmaken van betere zorg.

De patiënt beslist mee

Wij geloven dat een grotere rol voor de patiënt in de zorg belangrijk is om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Daarom stimuleren wij zorgaanbieders om de patiënt meer te betrekken bij het stellen van de diagnose en het bepalen van het behandelplan. Samen beslissen, ofwel Shared Decision Making. Dat betekent beter luisteren naar, meer tijd hebben voor en meer overleg met de patiënt. Dat leidt aantoonbaar tot betere keuzes voor de patiënt én een hogere patiënttevredenheid.

Netwerk Zinnige Zorg

Het netwerk Zinnige Zorg speelt een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van de zorg. Wij sluiten met steeds meer zorgaanbieders meerjarencontracten af. Daarmee geven wij deze zorgaanbieders financiële zekerheid op de langere termijn, zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren zonder daardoor financiële onzekerheid te hebben. Het netwerk Zinnige Zorg heeft het gedachtegoed van zinnige zorg omarmd en werkt mee om deze beweging verder vorm te geven.

Meer over het Netwerk Zinnige Zorg

E-health
E-health is een verzamelnaam voor toepassingen die patiënten en artsen helpen om elektronisch (vaak via internet of een app) met elkaar te communiceren. Patiënten ervaren dankzij e-health meer vrijheid. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis/zorginstelling, hebben eigen regie op hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. Zinnige zorg dus. VGZ ondersteunt de e-health initatieven (good practices) van het Netwerk zinnige zorg.
Coöperatie VGZ beloont initiatieven die de zorg verbeteren. Om mee te dingen, stuurt u uw verbeterinitiatief naar ons via het Good Practice formulier .Wie weet wordt uw idee genomineerd voor een Samen Voorop Award.

Wanneer is een verbeterinitiatief een Good Practice?

Heeft u een verbeterinitiatief dat u wilt indienen als Good Practice? Wij kijken naar deze kenmerken:
 • Hogere patiënttevredenheid
 • Betere zorg tegen lagere kosten
 • Innovatie in de zorg
 • Meetbaar en bewezen
 • Duurzaam

Winnaars Samen Voorop Awards 2022

Benieuwd welke partjien voorop lopen in de zorg? Bekijk de winnaars en genomineerden.

Eerdere winnaars van een Samen Voorop Award

2022: Versnelde behandellijn GGZ

Door dagelijks de wachtlijst te bekijken, zorgt Yulius voor snelle en passende psychologische zorg.

2021: IkHerstel-app

De IkHerstel app helpt patiënten na een operatie 5 tot 14 dagen sneller herstellen. 

2019: Care4Stoma

Het Catharina Ziekenhuis traint toekomstige stomadragers al vóór de operatie.

2018: VerpleegThuis

VerpleegThuis - Good Practice - Winnaar VGZ Zinnige Zorg Award 2018
VerpleegThuis faciliteert zorg aan huis voor mensen met een verpleeghuis indicatie.

Meer over Zinnige Zorg

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam