Onze Ledenraad

Coöperatie VGZ is een organisatie van en voor leden. Onze verzekerden hebben via de Ledenraad invloed op ons beleid. In een coöperatie staat het belang van de leden voorop. Dit is het centrale uitgangspunt voor de activiteiten van de Ledenraad.

Werkwijze van de Ledenraad

De Ledenraad heeft een agendacommissie en een selectiecommissie. De Ledenraad werkt ook met werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit leden van de Ledenraad die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding van agendaonderwerpen of zich richten op bepaalde thema’s, zoals inkoopbeleid, klantcontacten of integrale ouderenzorg. Zo leveren leden vanuit hun persoonlijke interesse een actieve bijdrage aan aspecten van het zorgbeleid. De Ledenraad heeft circa drie vergaderingen en twee informatieve bijeenkomsten per jaar. Ook brengt de Ledenraad regelmatig werkbezoeken aan het ‘zorgveld’. De taken van de Ledenraad, commissies en werkgroepen en hoe deze vergaderen zijn vastgelegd in het reglement van de Ledenraad van Coöperatie VGZ. Ook is er een privacyverklaring voor de Ledenraad.

Nieuws uit de Ledenraad

De Ledenraad werft!

We zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste leden.

De leden van de ledenraad van Coöperatie VGZ dragen bij aan een gezonder Nederland en het toekomstbestendig maken van de zorg.

Aanmelden voor de Ledenraad van Coöperatie VGZ

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van onze Ledenraad? Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar ledenraadvgz@vgz.nl.

Dit doet de Ledenraad

De Ledenraad ziet erop toe, dat de belangen van de leden voldoende tot uitdrukking komen in het beleid en de activiteiten van de Coöperatie. De Ledenraad doet dit door hierover de dialoog aan te gaan met het bestuur, hen te bevragen, feedback te geven en te adviseren. Ook ziet de Ledenraad erop toe, dat de leden voldoende invloed kunnen uitoefenen. De Ledenraad werkt op basis van een onafhankelijke agenda en legt op transparante wijze verantwoording af over zijn functioneren.

Als het gaat om het ledenbelang, heeft de Ledenraad onder andere aandacht voor goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van (zinnige) zorg, de kwaliteit van zorg, een zo laag mogelijke premie en hoogwaardige dienstverlening.

De Ledenraad heeft een aantal formele taken zoals het vaststellen van het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening, het benoemen van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, adviseren over het zorginkoopbeleid en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. In het jaarverslag van de Ledenraad vindt u meer informatie over de activiteiten en inzet van het afgelopen jaar.

De leden van de Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 16 leden en heeft een onafhankelijke voorzitter, gekozen uit de Ledenraad. Voor de samenstelling van de Ledenraad streven we naar een representatieve vertegenwoordiging qua leeftijd, geslacht, culturele diversiteit en regionale spreiding.

Deze leden stellen zich graag voor:

Henk Bleekenmolen

Henk Bleekenmolen

''Er gaat veel veranderen in de gezondheidszorg. Het is daarbij van groot belang dat de behoeften en verlangens van alle verzekerden (de leden van VGZ) helder in beeld zijn en blijven. Denk aan: betaalbaarheid, toegankelijkheid, preventie, tijdige diagnoses, nieuwe behandelingen, etc. Ik zet mij in voor de belangen van al onze leden op deze gebieden.''

Patrick Vaanholt

Patrick Vaanholt

"Goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat vind ik belangrijk en hier wil ik als lid van de ledenraad over meedenken en meepraten."

Inspraakregeling

Op 15 december 2021 heeft de Ledenraad de inspraakregeling van Coöperatie VGZ goedgekeurd. Deze regeling geeft inzicht in de manier waarop input van verzekerden invloed heeft op het beleid van VGZ.

Heeft u nog vragen voor de ledenraad?

Heeft u een vraag, idee of opmerking voor de ledenraad? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar het secretariaat van de Ledenraad, t.n.v. Steven Bangoer. We proberen uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd er rekening mee dat de Ledenraad niet gaat over individuele zorgdossiers of andere gerelateerde vragen. We kunnen deze vragen dan ook niet beantwoorden.

Heeft u andere vragen?

Heeft u een algemene vraag, bijvoorbeeld over uw zorgverzekering of wilt u contact met onze woordvoerders? Kijk dan op onze contactpagina. Deze pagina helpt u in contact te komen met de juiste afdeling. Zo wordt u zo snel mogelijk verder geholpen. 

Nieuws van Coöperatie VGZ

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam