Het Netwerk Zinnige Zorg

1900x500
 
 
Wij geloven dat zorgverleners het beste weten hoe ze de zorg kunnen vernieuwen. Zij ontwikkelen samen, met en voor de patiënt, slimmere behandelingen of manieren. Want zorgverlener en patiënt weten het beste wat zinnige zorg is.

Het vernieuwen van de zorg brengt soms financiële onzekerheid mee voor de zorgaanbieder. Wij willen zorgaanbieders die voorop willen lopen de nodige financiële zekerheid op de langere termijn bieden. Op die manier kunnen zij vernieuwingen doorvoeren zonder daarbij financieel risico te lopen. Daarom sluiten wij met steeds meer zorgaanbieders meerjarencontracten af. We stimuleren zorgaanbieders om hun FIT-initiatieven te delen. En we werken nauw met hen samen in het Netwerk Zinnige Zorg.

Dit is het Netwerk Zinnige Zorg

Het Netwerk Zinnige Zorg bestaat uit 13 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en 3 V&V-instellingen waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. Het Netwerk Zinnige Zorg heeft het gedachtegoed van Zinnige Zorg omarmd en werkt mee om deze beweging verder vorm te geven. De ambitie van het netwerk is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst.

Zo werken de partners samen

Het netwerk werkt samen met elkaar en de betrokken ketenpartners om nieuwe zinnige zorg- initiatieven te delen. We delen resultaten met elkaar en leren van elkaars werkwijze. We komen regelmatig bijeen, bespreken dilemma’s en kijken gezamenlijk hoe we kunnen innoveren. Er zijn werkgroepen opgesteld die zich concentreren op verschillende vraagstukken. Zo inspireren en leren we van elkaar. Dagelijks laten we zien dat we samen met de patiënt zinnige en passende zorg realiseren.

De resultaten

Het Netwerk Zinnige Zorg heeft inmiddels honderden zorginitiatieven ontwikkeld die in de praktijk getoetst worden. Dat biedt een enorm potentieel voor nieuwe zinnige zorg ideeën, waarmee we betere zorg voor de patiënt kunnen faciliteren en tegelijkertijd de zorg toegankelijk kunnen houden voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Missie
Wij laten dagelijks zien dat we samen met de patiënt zinnige en passende zorg realiseren. Hiermee maken wij de zorg voor de patiënt beter én nemen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden.

Wij doen dit door vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, echt te luisteren naar de patiënt, de zorg soms anders te organiseren zo nodig in de zorgketen, eerlijk te zijn over onze bijdrage aan de gezondheid van de patiënt en de patiënt mee te laten beslissen over de keuze en de wijze van behandeling. De patiënt krijgt daarmee een actieve rol in zijn of haar behandeling en de zorgverlener krijgt de tijd om daarbij goed te ondersteunen.

Gezamenlijk hebben wij de overtuiging dat hierdoor andere en minder interventies nodig zijn en de gezondheid van de patiënt actief wordt bevorderd. We hebben de ambitie dat we hierdoor minder financiële middelen nodig hebben, op termijn. Dit leidt tot lagere kosten voor patiënt en burger. Wij zijn bereid om ons zorgaanbod aan te passen om de zorg blijvend te innoveren rekening houdend met de continuïteit van de zorginstellingen.

Wij, het Netwerk Zinnige Zorg, werken met elkaar en de betrokken ketenpartners samen waarbij we elkaar inspireren en van elkaar leren. We hebben elkaars vertrouwen, steun, ervaringen nodig om dit te realiseren.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam