Good Practice - Herstelondersteunende intake (HOI)

In de Good Practice Herstelondersteunende intake (HOI) leest u dat dit een nieuwe vorm van het intakegesprek is. Waarbij er, naast de 2 behandelaars, ook een professionele ervaringsdeskundige betrokken is.

Herstel vanuit de kracht en mogelijkheden van de cliënt

Door aanwezigheid van de behandelaars en een professionele ervaringsdeskundige, komen alle dimensies van herstel aan de orde. Het gesprek is vooral gericht op de kracht en mogelijkheden van de cliënt en wat deze nodig heeft om aan herstel te werken. Tijdens de HOI wordt met de cliënt besproken wat het best passende vervolg is bij de hulpvraag en het verdere herstel. De HOI vindt plaats op een Herstelwerkplaats: een huiselijke locatie waar mensen aan hun herstel kunnen werken.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam