Digitalisering

Digitalisering (of E-health), is een term die steeds vaker wordt gebruikt binnen de zorg. Het is een verzamelnaam voor toepassingen die patiënten en artsen helpen om elektronisch (vaak via internet of een app) met elkaar te communiceren.

Digitalisering is onderdeel van onze strategie

Digitalisering (ook wel E-health genoemd) speelt een belangrijke rol in ons streven naar zorg die ook in de toekomst goed, beschikbaar en betaalbaar blijft. We zoeken samen naar slimme oplossingen, waarbij onze leden het middelpunt zijn en zorgpersoneel wordt ontlast en hun werkplezier wordt vergroot. Ons uitgangspunt is daarbij digitaal als het kan. Als het nodig is via persoonlijk contact met een zorgverlener. Onze digitale strategie richt zich op twee onderdelen; digitale self-service voor onze leden en het stimuleren van digitalisering in de zorg.

Eigen regie

Nederlanders zijn steeds meer online. We werken op afstand en laten op elk moment van de dag onze boodschappen bezorgen. Daardoor zijn we ook steeds kritischer en stellen we steeds hogere eisen aan de online dienstverlening. Ook in de zorg kunnen steeds meer zaken via een app of online geregeld worden. En willen mensen steeds meer regie krijgen op hun eigen gezondheid, bijvoorbeeld door online hun gegevens in te kunnen zien. Digitalisering past binnen de waarin patiënten meer betrokken zijn en meeslissen over hun zorg (Samen beslissen of ook wel Shared Decision Making genoemd). Patiënten ervaren dankzij digitalisering meer vrijheid. E-health-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door zorgverlener en patiënt. 

Tijd- en plaatsonafhankelijk zorg ontvangen

Ook zijn er steeds meer digitale toepassingen zoals videoconsulten en oefenprogramma’s waarmee men zelf thuis aan de slag kan. Door digitalisering zijn we niet meer tijds- en plaatsafhankelijjk. Zorgverleners kunnen op afstand de gegevens van patiënten inzien en voortgang volgen, zonder fysiek aanwezig te zijn. Onder andere door digitalisering kunnen we een antwoord geven op de stijgende zorgvraag door vergrijzing en het toenemende personeelstekort in de zorg.

Keuzehulp Liesbreuk

Een keuzehulp is een (digitaal) hulpmiddel dat alle informatie over een aandoening en de mogelijke behandeling op een rijtje zet. In de keuzehulp geeft de patiënt aan wat voor hem belangrijk is. Persoonlijke omstandigheden bepalen namelijk welke behandeling een patiënt wil ondergaan. De patiënt bespreekt de uitkomst daarna met de arts. Zo komen patiënt en arts samen tot een beslissing die recht doet aan de wensen en omstandigheden van de patiënt.

Hartbewaking op afstand

Telemonitoring is een ander woord voor hartbewaking op afstand. Met een speciaal kastje, worden verschillende waarden gemeten die voor het hartfunctioneren van belang zijn. De aangesloten apparatuur meet waarden, zoals het gewicht, de bloeddruk of de hartslag. Zo is er continu bewaking én krijgt de patiënt begeleiding op maat bij de behandeling en het aanpassen van de leefstijl. Patiënten hoeven zo minder vaak naar het ziekenhuis.

Lees meer op Catharinaziekenhuis.nl

Online Medicijn Service

VGZ werkt samen met Med app en de Nationale Apotheek om een Online Medicijn Service aan te bieden. Patiënten kunnen via de app eenvoudig medicijnen bestellen (en herhalen). Daarnaast biedt de app ook een medicijnwekker zodat medicatie op de juiste manier en tijdig wordt ingenomen. De app houdt de voorraad bij en levert automatisch wanneer de voorraad van de patiënt op raakt. Groot voordeel voor de patiënt is dat er geen afhankelijkheid is van de openingstijden van de apotheek; voor vragen kan men via chat, e-mail of telefoon terecht en medicatie wordt snel en gratis thuisbezorgd.

Beeldbellen tegen angst en dwang

Met behulp van beeldbellen kan de behandeling van angst- en dwangstoornissen deels thuis worden afgemaakt. Hierdoor worden mensen maar 8, in plaats van 16 weken opgenomen. Daarnaast maakt beeldbellen het mogelijk dat cliënten gerichte oefeningen doen in de eigen omgeving, terwijl de behandelaar op afstand meekijkt.

Lees meer op Angstendwang.nl

DISCoVR

Sociale interactie is voor mensen met autisme vaak lastig. Ze slagen er onvoldoende in om belangrijke communicatiesignalen op te pikken of deze zelf in te zetten. Met DISCoVR kunnen deze vaardigheden goed geoefend worden. Met een VR-bril worden echte situaties nagebootst, maar blijft er daarnaast ruimte voor reflectie. In de VR-omgeving krijgt de behandelaar ook de mogelijkheid om steeds nieuwe rollen aan te nemen. Zo komen verschillende situaties aan bod.

MijnIBDcoach-app

Ruim 80.000 mensen hebben te maken met een chronische ontsteking van de darm. Met de MijnIBDcoach-app monitoren arts en patiënt samen de gezondheid  met periodieke vragenlijsten. Doordat het ziekteverloop regelmatiger wordt bekeken, kunnen darmontstekingen eerder worden ontdekt (en zijn ze dus minder heftig). Hierdoor kan een ziekenhuisopname vaak worden voorkomen.

Bekijk de MijnIBDcoach-app

ikHerstel-app

ikHerstel helpt patiënten na een operatie sneller herstellen. Een patiënt krijgt via de app voorafgaand aan de operatie een gepersonaliseerd herstelplan. Patiënten verblijven tegenwoordig nog maar kort in het ziekenhuis. Dus vindt hun herstel vooral thuis plaats. Patiënten hebben dan vaak praktische vragen, voelen zich aan hun lot overgelaten of missen eenduidige informatie en advies. IkHerstel haalt deze onzekerheden weg. Dankzij ikHerstel herstellen patiënten gemiddeld 9 tot 12 dagen sneller.

Beter dichtbij

Cliënten van Rivas Zorggroep kunnen sinds kort beeldbellen met hun logopedisten. Zij maken hiervoor gebruik van de gratis app BeterDichtbij. Cliënten en logopedisten ervaren het beeldbellen als zeer positief. Cliënten hoeven niet meer te reizen waardoor zij fit aan iedere behandeling beginnen.

Het Netwerk Zinnige Zorg: samen sterk voor e-health

De ambitie van het netwerk Zinnige Zorg is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst.

Inspireren en van elkaar leren

Het netwerk deelt samen met de betrokken ketenpartners nieuwe Zinnige Zorg-initiatieven, resultaten en werkwijzen. We komen regelmatig bijeen, bespreken dilemma’s en kijken gezamenlijk hoe we kunnen innoveren. Ook op het gebied van e-health: veel Zinnige Zorg-initiatieven zijn ontwikkeld bij een van de alliantiepartners en worden inmiddels ook ingezet bij andere zorginstellingen.


Lees meer over het Netwerk Zinnige zorg

E-health als middel

Met de personeelstekorten en de toenemende vergrijzing is het essentieel dat er nieuwe zinnige (e-health) initiatieven komen. Doordat de technologische ontwikkelingen snel gaan en er nog weinig onderzoek is gedaan naar de efficiëntie van e-health toepassingen, is het essentieel om goed te snappen welke initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan zinnige zorg. E-health is niet het doel, maar een middel om voor iedereen in Nederland kwalitatief goede, betaalbare en zinnige zorg te garanderen, voor nu en in de toekomst.

Lees meer over het belang van e-health in dit artikel van VGZ op Qruxx.nl

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam