Eigen regie

Nederlanders regelen steeds meer zaken online: een rekening betalen, boodschappen bestellen, kleding shoppen, sporten met een app. We stellen steeds hogere eisen aan online diensten. Ook voor zorg kunnen en willen mensen steeds meer zaken via een app of online regelen. Mensen willen steeds meer regie op hun eigen gezondheid. Ze willen steeds vaker zelf beslissen wanneer en waar ze zorg ontvangen en toegang hebben tot online middelen die hen helpen om gezonder te leven. 

Wij geloven dat Nederland gezonder wordt en de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft als leden meer zelfregie hebben op hun gezondheid en zorg. Digitalisering past binnen deze trend waarin patiënten meer betrokken zijn en meeslissen over hun zorg en gezondheid.

Door digitalisering zijn we niet meer plaats- en tijdsgebonden. Wij zien onder andere digitalisering als oplossing voor de alsmaar stijgende zorgvraag en het toenemende personeelstekort in de zorg.

Een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de druk op de arbeidsmarkt in de zorg kan immers gerealiseerd worden door cliënten en patiënten dankzij zelfmanagement. Door gebruik te maken van hulpmiddelen en technologie zijn zij vaak prima in staat om bepaalde handelingen zelf te verrichten zonder tussenkomst van verzorgenden of zorgverleners. Hierdoor ervaren mensen ook vaak een grotere mate van zelfstandigheid.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam