Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Coöperatie en adviseert het Executive Committee bij de vormgeving en de uitvoering ervan. De Raad van Commissarissen telt vijf leden. Naast hun algemene lidmaatschap nemen alle leden deel aan een of meer vaste commissies van de Raad van Commissarissen. Deze vaste commissies zijn de Auditcommissie, de Risicocommissie en de People & Sustainability-commissie.

Samenstelling RvC

 • Ron Icke (voorzitter)
 • Franca Vossen (vice-voorzitter)
 • Nicole Bouvy
 • Marion Koopman
 • Lex Steenbergen

Auditcommissie

 • Lex Steenbergen (voorzitter)
 • Franca Vossen (vice-voorzitter)
 • Ron Icke

Risicocommissie

 • Franca Vossen (voorzitter)
 • Marion Koopman
 • Lex Steenbergen

P&S-commissie

 • Marion Koopman (voorzitter)
 • Nicole Bouvy
 • Ron Icke

Meer over onze organisatie

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam