Theo Brink benoemd tot lid van de RvC van Coöperatie VGZ

09-10-2023

Op 5 oktober 2023 heeft de Ledenraad van Coöperatie VGZ Theo Brink benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Brink (1972) is in het dagelijks leven Chief Financial Officer en statutair bestuurder van de ANWB. Daarvoor heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan in de verzekeringssector, onder meer bij NN Group, ING en De Goudse. Naast zijn toezichtrol bij Coöperatie VGZ, waar hij tevens zal plaatsnemen in de Audit- en de Risicocommissie, is Brink commissaris bij enkele aan de ANWB gerelateerde verzekeringsmaatschappijen en de KSBV (KNAC services BV).

Theo Brink is voorzien als opvolger van Lex Steenbergen, die per 1 mei 2024 de RvC verlaat. In de periode tot dat moment is er voor Brink ruimte voor gewenning en een adequate overdracht. Met zijn komst bestaat de RvC van Coöperatie VGZ nu uit 7 leden.

‘Belangrijke voortrekkersrol voor VGZ’

Theo Brink ziet in zijn rol bij Coöperatie VGZ een mooie kans om zijn horizon te verbreden. ‘De zorg staat voor een grote maatschappelijke opgave, bijvoorbeeld als het gaat om betaalbaarheid en toegankelijkheid van die zorg in de toekomst. VGZ speelt hier als zorgverzekeraar een belangrijke voortrekkersrol in. Vanuit mijn rol als commissaris hoop ik mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten om hier een bijdrage aan te leveren.’

Ron Icke, voorzitter van de RvC, is verheugd Theo Brink als lid te kunnen verwelkomen. ‘Nu we in mei 2024 afscheid zullen moeten nemen van onze voorzitter van de Auditcommissie Lex Steenbergen (hij bereikt het einde van zijn wettelijk toegestane termijn) hebben we als raad gezocht naar een goede opvolger. Met Theo menen wij deze gevonden te hebben, gezien zijn uitgebreide ervaring op het gebied van finance en verzekeringen, maar vooral ook door de wijze waarop hij tijdens zijn gesprekken met de RvC-leden zijn visie op zijn toekomstige rol heeft toegelicht. Daarnaast is Theo een aangenaam mens, waarvan ik verwacht dat hij de bestaande collegiale sfeer binnen onze raad nog verder zal versterken.’

‘Veel ervaring bij grootste ledenvereniging’

CEO Marjo Vissers - Kuijpers is eveneens blij met de benoeming van Brink. ‘Als CFO bij de ANWB is Theo bestuurder van de grootste ledenvereniging van Nederland. De parallel met VGZ is duidelijk; als coöperatie stellen ook wij het belang van onze leden centraal en staan zij in het middelpunt van onze strategie. Ongetwijfeld zal de uitwisseling van ervaringen en ideeën in het contact met Theo voor hem en voor ons leiden tot inzichten die behulpzaam zijn bij het verder versterken van ledeninvloed en ledenbelang. Ik zie uit naar de voortzetting van de dialoog die wij tijdens onze kennismaking hierover reeds voerden.’

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam