Geen winstoogmerk, wat betekent dat?

Ons belangrijkste doel is het garanderen van goede, betaalbare en zinnige zorg voor onze klanten en niet het verdienen van geld. Toch houden we soms geld over. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet: elk jaar stellen we onze premie opnieuw vast, waarbij we een schatting maken hoe hoog de zorgkosten voor het komende jaar zijn. Dat kunnen we vrij nauwkeurig, maar helemaal exact lukt dat nooit. Daardoor houden we soms dus geld over (positief resultaat), en soms komen we geld te kort (negatief resultaat).

Geld dat we overhouden besteden we als volgt:

- we geven het terug aan onze verzekerden, door met het geld dat we overhouden de premie zo laag mogelijk te houden;
- we geven het terug aan de zorg, door te investeren in zorgvernieuwingsprojecten in Nederland; 
- of gaat naar de opbouw van onze (wettelijke) reserves, zodat we ook bij tegenvallende inkomsten of hogere uitgaven aan onze verplichtingen voldoen.

Zorgverzekeraar zonder winstoogmerk

Zorgverzekeraar zonder winstoogmerk

Wij zijn een coöperatieve zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en hebben geen aandeelhouders.


Geen winstoogmerk, wat betekent dat?

Ons belangrijkste doel is het garanderen van goede, betaalbare en zinnige zorg voor onze klanten en niet het verdienen van geld. Toch houden we soms geld over. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet: elk jaar stellen we onze premie opnieuw vast, waarbij we een schatting maken hoe hoog de zorgkosten voor het komende jaar zijn. Dat kunnen we vrij nauwkeurig, maar helemaal exact lukt dat nooit. Daardoor houden we soms dus geld over (positief resultaat) en soms komen we geld te kort (negatief resultaat).

Geld dat we overhouden besteden we als volgt:

- we geven het terug aan onze verzekerden, door met het geld dat we overhouden de premie zo laag mogelijk te houden;
- we geven het terug aan de zorg, door te investeren in zorgvernieuwingsprojecten in Nederland;
- gaat naar de opbouw van onze (wettelijke) reserves, zodat we ook bij tegenvallende inkomsten of hogere uitgaven aan onze verplichtingen voldoen.


360x150