Passende zorg

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit en over het algemeen toegankelijk voor iedereen. De vraag is of en hoe we dat de komende jaren kunnen blijven garanderen. De toenemende vergrijzing, toenemende zorgvraag en -kosten, de klimaatcrisis en toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt, dwingen ons om op een andere manier naar gezondheid en zorg te kijken.
Hierbij is het streven naar passende zorg en zoveel mogelijk regie op gezondheid en zorg voor onze leden het uitgangspunt. Met minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.

Zorg passend bij wat de persoon nodig heeft

We willen alle Nederlanders helpen gezonder te zijn, zodat zij in de toekomst op een later moment of in mindere mate een beroep hoeven te doen op zorg. En als zorg dan gevraagd wordt, moet deze passend zijn. We zoeken naar oplossingen die het beste passen bij de persoonlijke situatie van onze leden. Als dat kan thuis of dichtbij. Als het nodig is verder weg. Maar ook: als het kan digitaal. Als het nodig is via persoonlijk contact met een zorgverlener. Bij passende zorg draait het om wat de persoon die zorg ontvangt, nodig heeft. We doen dit niet alleen maar samen met onze strategische partners.

Verdieping zinnige zorg

Passende zorg is een verdieping van onze zinnige zorg-strategie. Bij zinnige zorg gaat het om betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Bij passende zorg komt daar nog iets bij. Bij passende zorg beslissen patiënten en zorgverleners samen wat de beste behandeling is. Daarnaast gaat het bij passende zorg niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid.

Podcast 'Voorzorg' met CEO Marjo Vissers  

Marjo Vissers was op 1 juli 2022 te gast in de podcast Voorzorg van Skipr. Een podcast gemaakt door de redactie van Skipr en Zorgvisie. In deze podcast gaat Marjo Vissers in gesprek met Bart Kiers over passende zorg, over zorginkoop, over de arbeidsproblematiek en over werkplezier.  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam