Corporate Governance

De Nederlandse corporate governance code, ook wel bekend als Code Tabaksblatt, bevat principes en best practice bepalingen voor goed ondernemingsbestuur ('corporate governance'). Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht te handelen conform deze code. Ook Coöperatie VGZ heeft, onverplicht, besloten om de principes en best practice van deze code te volgen, tenminste voor zover dat voor een coöperatie en de aan haar verbonden ondernemingen, gezien hun bijzondere aard en structuur, toepasselijk en uitvoerbaar is.

De wijze waarop Coöperatie VGZ de verschillende principes van de Nederlandse corporate governance code heeft ingevuld staat beschreven in het document Naleving Corporate Governance Code door Coöperatie VGZ.

Hieronder vindt u de documenten die gerelateerd zijn aan de principes in de Corporate governance code van Coöperatie VGZ. Daarachter staat - indien relevant - tussen haakjes het artikelnummer in die Corporate governance code, waaraan het betreffende document is gerelateerd.

Als zorgverzekeraar voert Coöperatie VGZ zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. De Wlz wordt uitgevoerd door VGZ Zorgkantoor BV. De documenten hieronder zien - waar van toepassing - zowel op de uitvoering van de Zvw als de uitvoering van de Wlz.

Meer over onze organisatie

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam