Jaarverslag

In het maatschappelijk jaarverslag 2023 geven we onze klanten, zorgaanbieders en andere stakeholders inzicht in de financiële, sociale en maatschappelijke resultaten van Coöperatie VGZ in 2023.

2023: Door goed beleggingresultaat positief resultaat voor Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ heeft 2023 met een positief resultaat afgesloten van € 397 miljoen. Van de ontvangen premies en eigen bijdragen is 98% uitgegeven aan zorgkosten. Het aantal leden nam in 2023 af met 129.000 tot 3.991.000 leden. Per 1 januari 2024 heeft Coöperatie VGZ 3.871.000 leden. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde stegen met 5,4% naar € 3.320 (2022: € 3.150). Ons belangrijkste doel is het garanderen van goede, betaalbare en zinnige zorg voor onze leden.

Herstel van het beleggingsresultaat

Kees Hamster, CFO: ‘Dit positieve resultaat wordt vooral bepaald door de goede beleggingsresultaten van € 224 miljoen. De dalende inflatie en daaraan gekoppelde verwachting van toekomstige rentedaling zorgen voor een positief effect op de waarde van obligaties en aandelen in 2023. We zien hiermee een duidelijk herstel na het negatieve beleggingsresultaat van € 234 miljoen in 2022. Als coöperatie zonder winstoogmerk zullen wij dit positieve resultaat altijd in het belang van onze leden inzetten.'

Heeft u vragen over ons jaarverslag?

Neem contact op met Wilhelm Doeleman, onze woordvoerder.

Wilhelm
Doeleman
Senior Woordvoerder
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam