Jaarcijfers 2023 - Door goed beleggingsresultaat positief resultaat voor Coöperatie VGZ

Jaarverslag Coöperatie VGZ 2023
Jaarverslag Coöperatie VGZ 2023
08-04-2024
Coöperatie VGZ heeft 2023 met een positief resultaat afgesloten van € 397 miljoen. Van de ontvangen premies en eigen bijdragen is 98% uitgegeven aan zorgkosten. Het aantal leden nam in 2023 af met 129.000 tot 3.991.000 leden. Per 1 januari 2024 heeft Coöperatie VGZ 3.871.000 leden. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde stegen met 5,4% naar € 3.320 (2022: € 3.150). Ons belangrijkste doel is het garanderen van goede, betaalbare en zinnige zorg voor onze leden.


Herstel van het beleggingsresultaat

Kees Hamster, CFO: ‘Dit positieve resultaat wordt vooral bepaald door de goede beleggingsresultaten van € 224 miljoen. De dalende inflatie en daaraan gekoppelde verwachting van toekomstige rentedaling zorgen voor een positief effect op de waarde van obligaties en aandelen in 2023. We zien hiermee een duidelijk herstel na het negatieve beleggingsresultaat van € 234 miljoen in 2022. Als coöperatie zonder winstoogmerk zullen wij dit positieve resultaat altijd in het belang van onze leden inzetten.'

 

Solvabiliteit stijgt

Op de basisverzekering haalde Coöperatie VGZ een positief resultaat van € 123 miljoen en het resultaat op de aanvullende verzekering bedroeg € 51 miljoen, welke in lijn ligt met afgelopen jaar. Eind 2023 bedroeg het eigen vermogen € 2,8 miljard en de solvabiliteitsratio 142% (2022: 129%). Coöperatie VGZ streeft naar een solvabiliteit tussen de 125% en 145% om in continuïteit te kunnen zorgen voor een stabiele premie voor onze verzekerden. Solvabiliteit is onze financiële buffer, zodat we ook bij tegenvallende inkomsten of hogere uitgaven aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

 

Samen de zorg toegankelijk houden

Marjo Vissers – Kuijpers, CEO: ‘Als Coöperatie VGZ willen we vooroplopen in gezondheid en zorg voor iedereen. De strategie die we daarvoor hebben gekozen, heeft als hoofdopgave ‘Toekomstbestendige zorg’. Daarmee bedoelen we dat de zorg – ook in de toekomst – voor onze leden toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat is hard nodig, de stijgende zorgkosten, toenemende zorgvraag en het oplopende tekort aan zorgpersoneel leren ons hoe belangrijk het is om zowel de zorg te vernieuwen als gezonder te leven. Zonder die verandering ontstaat er een veel te grote zorgvraag voor het beschikbare zorgaanbod. We zullen het dus anders moeten gaan doen. Daarom zien we voor onszelf een voortrekkersrol om de zorg slimmer te organiseren en patiënten meer eigen regie geven. Wij helpen zorgaanbieders om veranderingen in de zorg voor elkaar te krijgen. En we verspreiden deze slimme initiatieven door het hele land. Met als uitgangspunt: meer zelf, meer thuis en meer digitaal en vooral aansluitend op de persoonlijke situatie van patiënten, met bijzondere aandacht voor een gezonde leefstijl om zorg te voorkomen. En als er zorg nodig is voor onze leden, helpen we bij het vinden van een passend aanbod van zinnige zorg.” 

Wilhelm
Doeleman
Senior Woordvoerder
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam