Zorginkoop

Elk jaar maakt Coöperatie VGZ afspraken met zorgaanbieders over zorg die zij kunnen leveren aan onze verzekerden. We noemen dit het inkopen van zorg. Elk voorjaar stuurt VGZ een lijst aan zorgvoorwaarden naar zorgaanbieders. Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over welke soort zorg er nodig is en welke kwaliteit en prijs verwacht worden. Vervolgens onderhandelen we met de zorgaanbieders over de zorgvoorwaarden. Aan het einde van het jaar zijn de afspraken met zorgaanbieders afgerond zodat onze verzekerden weten waar ze aan toe zijn: goede zorg in de regio voor een betaalbare premie.

Het zorg inkoopbeleid 2024 is gebaseerd op 5 uitgangspunten. In deze video licht Chief Health Officer Cas Ceulen de totstandkoming van de zorginkoopplannen toe. 

Zorgcontractering 2024

In de Zorgzoeker kunt u zoeken naar welke aanbieders door ons gecontracteerd zijn.

Zorginkoopplannen 2024

De zorginkoopplannen voor 2024 zijn gepubliceerd. Bekijk per zorgsoort de visie van Coöperatie VGZ.

Gedifferentieerde inkoop

We kopen niet alle zorg tegen hetzelfde tarief in. Soms stellen we voorwaarden, voordat een zorgaanbieder een bepaald tarief mag hanteren. Tevreden patiënten, innovatieve en betaalbare zorg spelen hierin een grote rol. In sommige gevallen mogen alleen gecertificeerde specialisten bepaalde behandelingen uitvoeren. Dat is simpel gezegd omdat zij dit het beste kunnen. Zo is de patiënt beter geholpen en zijn er vaak minder complicaties.

Inkopen zinnige zorg

Wij staan voor zinnige zorg. Daarom ondersteunen we Good Practices en gaan we allianties aan met de koplopers in het zorglandschap. Good practices zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve zorg waar de patiënt baat bij heeft en die ook een kostenbesparing oplevert. Op deze manier houden we de zorg betaalbaar en verbeteren we de kwaliteit.

De allianties die we aangaan, zorgen ervoor dat Good Practices makkelijker opgeschaald kunnen worden. De Good Practices zijn ideeën die uit het veld komen. Coöperatie VGZ is vooral de faciliterende partij.

Ook kans maken op een award?

Coöperatie VGZ beloont initiatieven die de zorg verbeteren. Om mee te dingen, stuurt u uw verbeterinitiatief naar ons via het Good Practice formulier .Wie weet wordt uw idee genomineerd voor een Samen Voorop Award.

Zo koopt Coöperatie VGZ zorg in

Zo garanderen wij voldoende zorg in iedere regio

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam