Onze missie en bedrijfswaarden

1900x500
Samen voorop
Werken aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg
Als coöperatie werken we samen aan een gezonder Nederland en een toekomstbestendige zorg voor iedereen. Wij zijn dé partner voor onze leden en hun dierbaren met persoonlijke oplossingen voor gezondheids- en zorgvragen.

Visie

Wij geloven dat Nederland gezonder wordt en de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft als leden meer grip hebben op hun gezondheid en zorg. Vanuit een ecosysteem vernieuwen wij de gezondheids- en zorgketens gebaseerd op de principes van Zinnige Zorg en helpen wij onze leden met op maat gemaakte en verrassend gemakkelijke oplossingen. Zo lopen we voorop in gezondheid en in zorg.  

Bedrijfswaarden

Onze bedrijfswaarden bieden houvast om scherp naar ons eigen gedrag en onze besluiten te kijken. Ze helpen ons de belofte van  pay-off 'Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen.' waar te maken. Onze nieuwe bedrijfswaarden zijn:

 • We zijn mens. Als Coöperatie VGZ willen we een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt. Als coöperatie weerspiegelen we dat. Je merkt het als je met ons samen werkt. We hebben iets over voor een ander. Bij Coöperatie VGZ mag je zijn wie je bent en verwelkomen we alles wat jij met je meebrengt. Juist die verschillende perspectieven maken ons sterk. Bij ons is er ruimte voor persoonlijke groei en daarin stimuleren we elkaar. We hebben plezier in wat we doen en zijn trots op onze resultaten!
 • Bij Coöperatie VGZ werken we aan een gezonder Nederland. Dat vraagt om nieuwsgierige mensen die het lef hebben om zich buiten de gebaande paden te begeven. We vernieuwen en maken creatief gebruik van bestaande middelen. We hebben niet voor alle vragen een pasklaar antwoord en dat hoeft ook niet. Samen met onze leden en partners verkennen we voortdurend nieuwe wegen en oplossingen. Dat doen we met een open en optimistische blik!
 • Door oprechte aandacht ontstaat begrip voor onze leden, hun naasten en onze partners. En voor elkaar als collega’s. Vanuit dat begrip werken we als Coöperatie VGZ aan onze doelstellingen en idealen. We focussen op datgene wat we willen bereiken en zijn scherp en alert, zonder uit het oog te verliezen wat er in de wereld om ons heen gebeurt. We luisteren naar elkaar, werken samen, bundelen onze krachten en zetten de stappen die nodig zijn om Nederland gezonder te maken.
 • Als Coöperatie VGZ hebben we een belangrijke maatschappelijke opdracht. We zijn ons er sterk van bewust dat we die opdracht alleen kunnen uitvoeren als onze leden en partners vertrouwen in ons hebben. Vertrouwen dat wij elke dag opnieuw moeten verdienen, door integer en zorgvuldig te handelen. Wat we zeggen en beloven sluit aan bij wat we doen. We zijn alert op signalen als mogelijk iets niet goed gaat en lossen het dan op. Deze solide en onmisbare basis biedt de ruimte die nodig is om elke dag weer te werken aan onze doelstellingen en idealen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam