Duurzaamheid

Als maatschappelijke organisatie willen we impact hebben op duurzaamheid. We gaan voor impact op drie crises, die onze leden, partners en onszelf nu en in de toekomst raken. Ten eerste willen we de druk op de zorg verlagen en ervoor zorgen dat zorg betaalbaar blijft voor alle mensen in Nederland. Ten tweede willen we de gezondheidsverschil- len tussen mensen, waarbij de ene groep het substantieel beter heeft dan een andere, verkleinen. Tot slot zetten we ons in voor de gezondheid van de planeet. Drie uitdagingen, die we niet kunnen en willen negeren. Als zorgverzekeraar met circa 4 miljoen leden zetten we ons, elke dag weer, in waar we de meeste impact hebben. Dat doen we aan de hand van ons duurzaamheidskompas. 

Gezond

Als coöperatie werken we samen met onze partners aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg. Daarvoor transformeren we de zorginfrastructuur samen met zorgaanbieders. Zo houden we de zorg, met digitale en passende oplossingen, betaalbaar en toegankelijk. 

We ondersteunen onze ruim vier miljoen leden en hun naasten met persoonlijke oplossingen voor gezondheids- en zorgvragen. Door met onze leden, medewerkers en partners samen te werken aan deze doelen, geven we invulling aan onze missie. Coöperatie VGZ, voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen.

Ook willen we dé aanjager van toekomstbestendige zorg zijn. Daarom gaan we ook investeren in bedrijven die op innovatieve wijze zorg toegankelijk en betaalbaar houden met het Voorop in Zorg fonds

Als werkgever bieden we daarnaast een gezonde gezonde werkomgeving voor onze medewerkers.

 

Gelijk

Als coöperatie willen we dat iedereen gelijke kansen heeft op een goede gezondheid en zorg, nu en in de toekomst. Dat betekent dat iedereen daadwerkelijk toegang heeft tot gezondheid en zorg. Naar ieders vermogen, onafhankelijk van hoe gezond of ziek iemand is, wat zijn situatie is of hoe hij zich voelt. We zijn er voor iedereen. Door zorg en gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken en door diensten juist voor de meest kwetsbaren te ontwikkelen, helpen we mee de gezondheidsverschillen te verkleinen. Daarnaast beleggen we alleen in bedrijven die mensen- en arbeidsrechten (zoals het recht op een leefbaar loon) nakomen, zodat we meehelpen uitbuiting te voorkomen. Als gezondste werkgever bieden we onze medewerkers een inclusieve werkomgeving waarin we diversiteit waarderen. Het is onze missie om iedereen zich welkom, gelijkwaardig te laten voelen. Iedereen krijgt de ruimte om zich te ontplooien.

Naar een duurzame zorgverzekeraar

Veel verzekerden willen een duurzame zorgverzekering. Daarom is er nu VGZ duurzaam. Een pagina op vgz.nl speciaal voor onze verzekerden, met alles wat VGZ op het gebied van duurzaamheid doet.

Groen

Op ecologisch gebied willen we bijdragen aan het beperken van klimaatverandering; een van de belangrijkste bedreigingen voor onze gezondheid. Voor alle partijen in de zorgketen willen we dat een klimaatneutrale bedrijfsvoering, net als voor ons,  vanzelfsprekend is. Wij willen niet alleen schade beperken, maar daarnaast ook positieve impact maken.

Wij hebben de ambitie uitgesproken dat we in 2023 klimaatneutraal willen zijn voor scope 1 en 2. Meer impact hebben we via ons beleggingsbeleid en onze zorginkoop. We verminderen de CO2-uitstoot van onze beleggingen volgens de afspraken in het Parijsakkoord. We werken samen met andere partijen om hierin een grotere impact te hebben op bedrijven om duurzamer te worden. Dat doen we ook in de zorg; we willen door gesprekken, samenwerking en via ons inkoopbeleid de verduurzaming in de zorg versnellen. 

Jaarverslag

Wij staan volledig achter de Green Deal Duurzame Zorg: een set afspraken tussen zorgverleners, zorgorganisaties, zorgkantoren en zorgverzekeraars over wat we samen gaan doen voor een beter (leef)klimaat.

We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in het verduurzamen van onze
beleggingsportefeuille. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt daarom de rode draad in ons jaarverslag.

 • Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van groot belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering.
  VGZ neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie (ook) in haar eigen bedrijfsvoering.

  Meer informatie:

  In ons laatste Maatschappelijk Jaarverslag
 • Al jaren werken we samen met zorgverleners aan het vernieuwen van de zorg. Naast zorginhoudelijke initiatieven willen we ook initiatieven voor een toekomstbestendige en duurzame bedrijfsvoering delen. Professionals van zorgaanbieders komen zelf met vernieuwende ideeën die echt het verschil maken. VGZ stimuleert andere zorgaanbieders om FIT- initiatieven over te nemen. 

 • VGZ heeft kapitaal om haar rol als verzekeraar te kunnen uitoefenen. Een deel van dit kapitaal hebben we niet direct nodig voor de verzekeringsuitkeringen. Dat deel beleggen wij volgens ons beleggingsbeleid. Informatie over ons beleggingsbeleid vind u in de brochure Strategisch Beleggingsbeleid Coöperatie VGZ (PDF).

  Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

  Wilt u meer weten over ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid? Download dan ons MVB-beleid. De uitvoering van ons MVB beleid terugvinden in de meest recente kwartaalrapportage (Q3 2023). Onze uitgebrachte stemmen op aandeelhoudersvergaderingen vindt u hier. Voor ons meest recente PRI-rapport zie: 2023 - Private Assessment Report Coöperatie VGZ

  Archief

  Cardano en MVB-beleid

  In ons MVB-beleid noemen we vaak Cardano. Wij leggen graag uit wie zij zijn en wat zij doen. Cardano is een bedrijf waar wij mee samenwerken. Zij helpen ons met het uitvoeren van ons MVB-beleid. Zo volgen we het beleid van Cardano bij de beoordelingen die bedrijven krijgen. Dit beleid geldt voor alle beleggingen en geeft elk bedrijf een status. Deze status gaat van positieve impact tot en met onacceptabel gedrag. Daar zitten nog een aantal statussen daar tussenin. Wij beleggen niet in bedrijven die niet mee veranderen of onacceptabel gedrag vertonen. Dit staat in ons MVB-beleid. Wilt u meer lezen over deze beoordeling? Of wilt u weten hoe de beoordeling werkt? Lees dan het bestand Sustainable Investment Framework (link met PDF).

   

  Is ons beleid anders dan dat van Cardano? Dan kiezen we voor het beleid van VGZ. Een voorbeeld is het maken van tabak (de norm van Cardano is 5%, die van VGZ 0%).
  Wilt u meer weten over hoe wij stemmen tijdens vergaderingen van aandeelhouders? Lees dan ons stembeleid.

  Wilt u weten waarin wij precies beleggen?

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam