Executive Committee Coöperatie VGZ

Het Executive Committee bestaat uit zeven leden, waarvan twee leden de statutaire Rol van Raad van Bestuur vervullen: Marjo Vissers – Kuijpers als voorzitter Raad van Bestuur en Chief Executive Officer (CEO) en Kees Hamster als Chief Financial and Risk Officer (CFO). De overige vijf leden vervullen een executive rol ieder op hun eigen aandachtsgebied: Wimjan Bos als Chief Risk Officer (CRO), Cas Ceulen als Chief Health Officer (CHO), Art Beuting als Chief Member Officer (CMO), Jojanneke Goedings als Chief People and Sustainability Officer (CPSO) en Mirjam Verhoeven als Chief Transformation and Information Officer (CTIO).

Samen vormen zij het besluitvormend orgaan, geven sturing aan Coöperatie VGZ en hebben de dagelijkse leiding over de organisatie.

Marjo Vissers-Kuijpers, Chief Health Officer (CHO)

Marjo Vissers-Kuijpers

Voorzitter RvB / CEO

Op 10 januari 2022 is Marjo Vissers door de Ledenraad tot lid Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ benoemd. Door de Raad van Commissarissen is zij aangesteld als voorzitter RvB / CEO. Zij neemt daarmee het voorzitterschap over van Karien van Gennip (nu: demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Marjo Vissers was sinds 2014 achtereenvolgens divisievoorzitter Zorg bij Coöperatie VGZ en als Chief Health Officer (CHO) verantwoordelijk voor de portefeuille Zorg en zorginkoop (Zvw en Wlz) en dagelijkse aansturing van de organisatie op dit onderdeel.

In haar huidige rol in de nieuwe topstructuur van VGZ is zij als CEO, voorzitter van het Executive Committee en voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij is tevens verantwoordelijk voor Internal Audit, Corporate Communicatie & Public Affairs, Juridische Zaken, Bestuursondersteuning en het Corporate Strategy Office.

Kees Hamster

Kees Hamster

Chief Financial Officer (CFO)

Kees Hamster werkt sinds 1997 bij Coöperatie VGZ. Hij trad in september 2013 als CFO toe tot de Raad van Bestuur. Sinds juni 2021 was Kees Chief Financial and Risk Officer (CFRO). Per juli 2023: Chief Financial Officer.

Naast zijn taken als lid van de RvB en het Executive Committee, beheert hij de portefeuilles Financiën, Vermogensbeheer en Treasury en is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdelingen Financiën, Vermogensbeheer en Treasury.

Foto 1

Foto 2

Wimjan Bos

Chief Risk Officer (CRO)

Per 27 juli 2023 is Wimjan Bos tijdelijk benoemd als Chief Risk Officer (CRO).

Bos is in zijn rol als CRO verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de nieuwe afdeling RCAV en voor de verdere groei van onze risicomanagement-functie binnen RCAV en binnen heel VGZ. Wimjan Bos neemt als CRO a.i. deel aan het ExCo en heeft zich de afgelopen periode reeds ingewerkt op de diverse dossiers. 

Cas Ceulen

Chief Health Officer (CHO)

Op 24 augustus 2022 werd Cas Ceulen definitief benoemd als Chief Health Officer (CHO). Hij nam deze rol al enkele maanden waar voor Marjo Vissers, die voorzitter RvB / CEO werd. Cas Ceulen werkt sinds 2004 bij VGZ. Hij was als programmamanager onder meer betrokken bij de transitie van ziekenfonds naar zorgverzekeraar en de herinrichting van de divisie Zorg in 2012. Daarna was hij vijf jaar Inkoopmanager Medisch-specialistische Zorg en de laatste vijf jaar Clusterleider bij de divisie Klant & Merkpartners. Hij leverde vanuit die rol een belangrijke bijdrage aan de transitie naar het agile en klantgericht werken. Onder zijn leiding kreeg VGZ een sterkere positie in de (zakelijke) markt voor collectieve zorgverzekeringen.

Als Chief Health Officer richt Cas Ceulen zich primair op de jaarcyclus van zorginkoopbeleid naar contractering, de middellange termijnvisie op de zorg in brede zin en de doorontwikkeling van de VGZ-strategie waarin een verschuiving plaatsvindt van (alleen) zorg naar gezondheid en zorg.

Art Beuting

Art Beuting

Chief Member Officer (CMO)

In de nieuwe strategie van Coöperatie VGZ krijgen de leden van  Coöperatie VGZ een prominente plek. Art Beuting volgt sinds zomer 2023 tijdelijk Frank Elion op die sinds 2013 als divisievoorzitter Klant- en Merkpartners verantwoordelijk was voor alles wat met ledenbediening te maken had. Art was eerder Directeur zakelijke markt bij VGZ en wordt in zijn rol als CMO verantwoordelijk voor de portefeuille ‘leden’. Hieronder valt o.a. klantontwikkeling en relatiemanagement en de dagelijkse aansturing van de divisie Klant- en Merkpartners.


Jojanneke Goedings

Chief People & Sustainability Officer (CPSO)

Jojanneke Goedings kwam in 2019 in dienst bij Coöperatie VGZ als Clusterleider 'Moeite met betalen' en tevens lid van het directieteam Klant en Merkpartners. Zij zette zich in voor een schuldenzorgvrij én gezonder Nederland. Zij heeft voor VGZ gewerkt in zowel de financiële dienstverlening als in de eerstelijns- en tweedelijns zorg. Sinds 15 augustus 2021 is zij als CPSO verantwoordelijk voor de portefeuille mens en duurzaamheid, waaronder medewerkers- en organisatieontwikkeling, leiderschap en cultuur, workplace experience (facility management) en duurzaamheid (groen, gelijk en gezond). Daarnaast is Jojanneke verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van bedrijfseenheid People & Sustainability (P&S). 

Mirjam Verhoeven

Mirjam Verhoeven

Chief Transformation & Information Officer (CTIO)

Mirjam Verhoeven heeft een lange staat van dienst in de bancaire dienstverlening. Bij de Volksbank was zij als Chief Operations Officer en eerder als Directeur IT en Directeur Innovatie, eindverantwoordelijk voor de operationele processen, voor de IT en voor de innovaties van de bank. Als CTIO bij VGZ is zij verantwoordelijk voor de portefeuille Informatie(technologie) en transformatie en voor de dagelijkse aansturing van Data Care en het op te richten Transformation Office.

Meer over onze organisatie