Organisatie & bestuur

Ledenraad

Coöperatie VGZ is een organisatie van en voor leden. Dankzij de vertegenwoordiging door onze verzekerden (leden) is de inbreng van de Ledenraad medebepalend voor de toekomst van Coöperatie VGZ. De Ledenraad bestaat uit 24 vertegenwoordigers uit heel Nederland. 

Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Coöperatie en adviseert het Executive Committee bij de vormgeving en de uitvoering ervan. De leden van de RvC nemen naast hun algemene lidmaatschap ook deel aan een of meer de vaste commissies.

Executive Committee


Coöperatie VGZ staat onder dagelijkse leiding van het Executive Committee (ExCo). Het ExCo bestaat uit zes leden. De CEO en CFRO vervullen de statutaire rol van Raad van Bestuur. Het ExCo is het besluitvormend orgaan en legt verantwoording af aan de Ledenraad en aan de RvC.

Corporate governance

We willen als coöperatie zo transparant mogelijk zijn. Daarom handelen wij als organisatie naar de principes en bepalingen van de Nederlandse corporate governance code. Als coöperatie zonder winstoogmerk zijn wij niet verplichte deze code te volgen. Maar wij vinden deze principes van goed ondernemerschap zo belangrijk, dat we ze hebben verankerd in ons beleid.

Organogram

Hoe ziet onze juridische structuur eruit? Welke statutaire organen kent Coöperatie VGZ? Het antwoord op deze vragen vind u op de pagina juridische structuur.

Meer over onze organisatie

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam