Juridische structuur

Coöperatie VGZ heeft drie statutaire organen: de Ledenraad, het Executive Committee (hierna: ExCo) en de Raad van Commissarissen.

Executive Committee

Het Executive Committee is verantwoordelijk voor het algemene beleid van Coöperatie VGZ, stelt dit beleid vast en voert het uit.
Twee leden van het ExCo, de Chief Executive Officer (CEO) en de Chief Financial & Risk Officer (CFRO) vormen tevens de statutaire Raad van Bestuur van de coöperatie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is toezichthouder. Behalve Coöperatie VGZ, heeft ook elke van de vijf verzekeraars en het VGZ Zorgkantoor een eigen Raad van Commissarissen.

Meer informatie over de Raad van Commissarissen
Meer informatie over de Raad van Commissarissen

Ledenraad

Coöperatie VGZ is een organisatie van en voor leden. Onze verzekerden hebben via de Ledenraad invloed op ons beleid. In een coöperatie gaat het niet om het maken van winst, maar om het belang van de leden, onze verzekerden. Zij zijn dan ook verzekerd van Zinnige Zorg tegen een stabiele premie. De Ledenraad bestaat uit 24 vertegenwoordigers uit heel Nederland. De inbreng van de Ledenraad is medebepalend voor de toekomstige koers van Coöperatie VGZ.

Kom meer te weten over de Ledenraad
organogram Coöperatie VGZ 2002

Verzekeraars en Coöperatie VGZ

De verzekeraars hebben een overeenkomst voor de uitvoering van hun werkzaamheden gesloten met VGZ Zorgverzekeraar NV. VGZ Zorgverzekeraar NV is de werkorganisatie ten behoeve van de zorgverzekeraars en de overige instellingen die onder Coöperatie VGZ vallen. Coöperatie VGZ is 100 procent aandeelhouder van de werkorganisatie.

Andere rechtspersonen

Naast deze verzekerings- en uitvoeringsbedrijven zijn er nog andere rechtspersonen die tot Coöperatie VGZ gerekend kunnen worden. Deze zijn niet in de juridische hoofdstructuur opgenomen.

Meer over onze organisatie

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam