Wimjan Bos benoemd als tijdelijke Chief Risk Officer

01-08-2023

Per 27 juli 2023 is Wimjan Bos tijdelijk in functie als Chief Risk Officer (CRO) getreden. De werving voor de definitieve invulling van deze functie is al gestart, waarbij de verwachting is dat een definitieve CRO rond 1 januari 2024 kan starten. 

Om ook in de breedte nog meer aandacht voor risicomanagement te realiseren, wordt de functie Chief Financial & Risk Officer (CFRO; nu: Kees Hamster) gesplitst in een voltijdsfunctie Chief Financial Officer (CFO) en een voltijdsfunctie Chief Risk Officer (CRO). Als lid van de Raad van Bestuur vervult Kees Hamster zijn rol als CFO in het Executive Committee (ExCo). 

Voor onze strategie is een verdere versteviging van de interne beheersing binnen VGZ belangrijk. Daarnaast neemt het toezicht op onze sector stevig toe. Daarom is het belangrijk interne beheersing en risicomanagement met ruim voldoende aandacht te verankeren binnen VGZ. De functie CRO wordt daarom als eigenstandige voltijds functie toegevoegd aan het ExCo.

Bos heeft meer dan 25 jaar ervaring op gebied van risicomanagement, zowel vanuit een lijnfunctie als vanuit een senior adviesfunctie. Door zijn brede ervaring in de financiële en publieke sector is hij goed op de hoogte van ontwikkelingen, verwachtingen en eisen die het speelveld van de zorgverzekeraar bepalen en welke eisen dat stelt aan bestuur en commissarissen. Bos is als partner verbonden aan het organisatieadviesbureau Galan Groep in Baarn.  

Bos is in zijn rol als CRO verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de nieuwe afdeling RCAV en voor de verdere groei van onze risicomanagement-functie binnen RCAV en binnen heel VGZ. Hij neemt als CRO a.i. deel aan het ExCo en heeft zich de afgelopen periode reeds ingewerkt op de diverse dossiers. Zodra meer bekend wordt over de definitieve invulling van de CRO-functie, vindt communicatie hierover plaats. 


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam