Vincent van den Boogert benoemd tot lid van de RvC van Coöperatie VGZ

19-04-2023

Op 5 april 2023 heeft de Ledenraad van Coöperatie VGZ Vincent van den Boogert benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Van den Boogert (1969) heeft een gedegen achtergrond in de bancaire- en verzekeringssector, onder meer door zijn uitgebreide ervaring op bestuursniveau bij ING Nederland en zijn (voormalige) commissariaten. Op dit moment vervult hij, naast zijn RvC-lidmaatschap bij Coöperatie VGZ, een aantal toezicht- en adviesfuncties in binnen- en buitenland, zowel in de financiële sector als bij non-profit organisaties.  

Van den Boogert heeft heel bewust gekozen voor het commissariaat bij Coöperatie VGZ. Hij stelt: “VGZ is de aanjager van transformatie in de zorg met oog voor preventie, de initiator van ‘zinnige zorg’ en zet zich iedere dag in om hoogwaardige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor haar leden en voor Nederland. Het is een voorrecht om hieraan een bijdrage - hoe bescheiden ook - te kunnen leveren.”

Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is verheugd Vincent van den Boogert te kunnen verwelkomen. “Met de benoeming van Vincent zien wij een verdere versterking van onze raad en een borging op de onderwerpen financieel management, ondernemerschap, digitalisering en risicomanagement richting de toekomst. Daarnaast brengt hij ook op het gebied van interne organisatie en organisatietransformatie veel kennis en ervaring mee. Competenties die voor iedere organisatie, dus ook voor VGZ, in deze dynamische tijden van veel waarde zijn.”

Ook CEO Marjo Vissers - Kuijpers deelt dit enthousiasme over de benoeming van Van den Boogert. “In het contact met Vincent herken ik een enthousiaste persoonlijkheid met een frisse kijk op maatschappelijke thema’s. Zijn groot maatschappelijk engagement, wat ook in zijn functie als bestuurslid van Alzheimer Nederland tot uitdrukking komt, past zeer goed bij de rol die Coöperatie VGZ op het vlak van betrokkenheid bij de samenleving wil vervullen. Ik ben ervan overtuigd dat Vincent in zijn positie als lid van de RvC een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de realisatie van onze coöperatieve strategie: samenwerken aan toekomstbestendige zorg die betaalbaar en toegankelijk is.”      


Vincent van den Boogert volgt Albert Arp op die per 29 oktober 2021 RvC verliet vanwege het aanvaarden van een nieuwe hoofdfunctie met conflicterend belang. Met de komst van Vincent van den Boogert bestaat de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ uit zes leden en is daarmee op de beoogde sterkte.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam