Jojanneke Goedings over de Green Deal Duurzame Zorg 3 0

Ook de zorg gaat voor groen met de Green Deal Zorg.
07-11-2022
De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is vrijdag 4 november naar buiten gebracht. De Green Deal is een document waarin de zorgsector zich als geheel verbindt aan een verduurzaming van de sector. En dat is hard nodig, want de zorg is bij elkaar verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Uit de Green Deal 3.0 komen ook concrete afspraken voort. Chief People & Sustainability Officer Jojanneke Goedings: “Het mooie aan deze Green Deal 3.0 is dat we als zorgsector ook aan de slag gaan om echt concrete actieplannen te maken."

In onderstaande video gaat Jojanneke Goedings dieper in op de gemaakte afspraken. Het officiële tekenmoment van de Green Deal door alle deelnemende partijen volgt nog op 8 december.

Impact op milieu verkleinen

De partijen uit het zorgveld werken de doelstellingen en afspraken de komende tijd uit in sectorale uitvoeringsplannen. Hierin verduidelijken ze op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de afspraken in de Green Deal en wat daarvoor nodig is.

Samen met zorgprofessionals wil Coöperatie VGZ de impact van de zorg op het milieu verkleinen. Dat doen we via de Green Deal, maar ook door passende zorg, door onderzoek te doen naar waar de CO2-impact het grootst is en door groene zorginitiatieven te inventariseren, te verspreiden en te stimuleren.

Concrete doelen

In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg wordt meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

 • Actievere inzet op gezondheidsbevordering;
 • Vergroten van kennis & bewustwording;
 • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;
 • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;
 • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

 

> Bekijk ook het algemene persbericht op ZN.nl

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam