Toekomstbestendige ouderenzorg

1900x500
 
 
We willen allemaal gelukkig en gezond oud worden. De komende jaren zal het aandeel ouderen binnen de totale Nederlandse bevolking sterk toenemen. Ouderen die lang zelfredzaam zijn, maar ook ouderen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Nieuwe generaties ouderen die andere behoeftes hebben dan de wensen van ouderen zoals we die uit het verleden kennen.

Naast vergrijzing is er ook sprake van ontgroening. Zeker in bepaalde regio’s zijn er steeds minder jongeren. Gevolg is dat er minder mensen beschikbaar zijn om ondersteuning of zorg voor ouderen te bieden. De toenemende vergrijzing, de veranderingen in de verhouding werkende zorgprofessionals en zorgbehoevende ouderen maar ook de toenemende regionale verschillen in demografie en klantbehoefte zijn allemaal ontwikkelingen die onze aandacht vragen. Een transitie in de ouderenzorg is noodzakelijk.

Toekomstbeelden

Gesprekken over de toekomst van ouderenzorg richten zich vaak op termen als ‘Langer Thuis’ en ‘Zelfredzaamheid’. Natuurlijk zullen er altijd ouderen zijn die zelfstandig willen blijven wonen. Deze ouderen kunnen zichzelf redden met een klein beetje (formele of informele) ondersteuning. Maar er zal ook een groep ouderen zijn die behoefte krijgt aan intensieve zorg. Ondersteuning en zorg moeten we inrichten, rekening houdend met deze diversiteit in gedachten.

Expertpanel

We hebben een expertpanel gevraagd ons te helpen bij het concretiseren van deze behoeften. Deze zijn vertaald in vier Toekomstbeelden. De Toekomstbeelden staan voor ons centraal. In ons beleid, in onze gesprekken met zorgaanbieders, zorgverleners en natuurlijk met ouderen zelf.

Wat is er nodig voor goede Ouderenzorg in 2030?

De leden van het expertpanel hebben naast het formuleren van de vier toekomstbeelden ook gekeken wat er nodig is om goede Ouderenzorg in 2030 te realiseren. Hun doel? Zoveel mogelijk ideeën verzamelen en uitwisselen om met dit rapport een impuls aan de discussie over toekomstbestendige ouderenzorg te geven. De ideeën vormen een grote inspiratiebron. Samen met gemeentes, zorgaanbieders en andere belanghebbenden delen wij de ideeën. En kijken hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan de transitie in de ouderenzorg.

Vier pijlers onder de toekomstbeelden

(klik om te vergroten)
Deze afbeelding is afkomstig uit het rapport 'Toekomstbeelden ouderenzorg' van de Argumentenfabriek.

Wlz in perspectief

De kosten van de ouderenzorg stijgen exponentieel. Het rapport 'Wlz in perspectief', geschreven door De Argumentenfabriek, neemt de stijgende kosten van de langdurige ouderenzorg onder de loep én doet een oproep voor meer transparantie.

Onze uitgangspunten

Hoe de wereld van de oudere er ook uit ziet, in iedere situatie moet het uitgangspunt zijn hen ondersteuning of zorg te bieden die past bij hun behoeften. Het streven is maximale autonomie binnen ieder toekomstbeeld. Dat draagt bij aan welzijn en gezondheid maar ook aan goede, toegankelijke en betaalbare ouderenzorg.

We geloven in de principes ‘eigen regie’, ‘dichtbij’ en ‘sterk netwerk’.


1. Eigen regie van kwetsbare ouderen staat centraal

2. Zorg en ondersteuning organiseren we zo dichtbij mogelijk

3. Een sterk netwerk is nodig en maakt dit mogelijk


Onze uitgangspunten hebben we uitgewerkt in ons Position Paper Ouderenzorg.


Een aantal mooie voorbeelden waarbij wij betrokken zijn:

Position paper ouderenzorg 


WarmThuis                               
De cliënt gaat logeren in een prettige omgeving. Een moment van rust voor de mantelzorger die de zorg thuis langer volhoudt.

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg
Ruim voor het moment waarop ouderen voortaan blijvende zorg nodig hebben, krijgen zij en hun mantelzorgers advies over de mogelijkheden in de regio.
Reablement                               
In Midden-Brabant startten enkele zorgaanbieders een campagne om ouderen en hun netwerk bewust te maken van de eigen rol om zo lang mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen. 
Community Care
Ouderen wonen langer zelfstandig thuis en ervaren een hogere mate van welzijn doordat er informele zorg wordt geregeld. Een verhuizing naar het verpleeghuis wordt zo uitgesteld. 
Powered by Proteion
VGZ ondersteunt kleine zorgondernemers, om kleinschalige wooninitiatieven sneller van de grond te krijgen. Hierdoor krijgen ouderen snellere en betere zorg.
Sociale benadering dementie
Mensen met dementie helpen met persoonlijke begeleiding waardoor het welzijn vergroot wordt en medische investeringen uitgesteld of zelfs voorkomen.

Arbeidsbesparende initiatieven

Focus bij innovatie ligt op de ontwikkeling van arbeidsbesparende initiatieven, waarbij we binnen de ouderenzorg ons richten op het helpen van meer ouderen tegen dezelfde kosten. Onze aanbieders in de Wlz én onze alliantiepartners ontwikkelen veel mooie voorbeelden, zoals andere werkwijzen rondom de opvang van een katheterzak of de inzet van een klittenbandzwachtel.

Thebe - Opvangzak katheter
Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter, zowel in verpleeghuiszorg als bij zorg thuis, niet eenduidig was. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Uit onderzoek bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. 


Omring - klittenbandzwachtel
Het aanbrengen en opmeten van een zwachtel kostte de wijkverpleegkundige voorheen 3 x 45 minuten per week. Omring voerde een pilot uit met klittenbandzwachtels. Patiënten kregen een korte instructie hoe ze zelfstandig een zwachtel konden omdoen. De wijkverpleegkundige komt nu nog maar 1x per week 25 minuten. Dit geeft de patiënt meer vrijheid en autonomie. Ook het comfort verbeterd; de zwachtel kan namelijk 's nachts af.

Samen richting geven

Twaalf organisaties in de ouderenzorg in Midden-Brabant werken samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Ze ontwikkelen niet alleen een regionale visie en werken samen om mooie voorbeelden te delen maar werken ook hard aan bewustwording. Zo zetten zij via ‘Tijd voor een ander verhaal’ onder andere theater in om met een grote groep mensen in gesprek te gaan over de toekomst van de ouderenzorg.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam