Domeinoverstijgende samenwerking

Ouderenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Preventie. Brede maatschappelijke onderwerpen waar veel partijen bij betrokken zijn. In 7 gebieden zijn we als VGZ vooruitgeschoven om een actieve rol te pakken. We zijn in verbinding met gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties. We maken regiobeelden en door het gezamenlijk benoemen van knelpunten werken we aan een samenwerkingsagenda. Zo komen we tot aantoonbare verbeteringen in de regio. 

Regio-indeling

 • De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat de komende decennia een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Midden-Brabant een grote groep mensen in de leeftijdscategorie van 20-30 jaar. Beide groepen zijn cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’, het gemiddeld inkomen per inwoner is laag.

 • De groep mensen in de leeftijd van 45-60 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat de komende decennia een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Waardenland een relatief grote groep mensen in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Midden-Holland een bovengemiddelde groep mensen in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Nijmegen een bovengemiddelde groep mensen in de leeftijdscategorie 15-30 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Noordoost Brabant een relatief grote groep mensen in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Beide groepen zijn de komende 20 jaar cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Noord-Holland-Noord in de leeftijdscategorie 20-35 een ondervertegenwoordiging ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • De groep mensen in de leeftijd van 45-70 is verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat in de nabije en komende tijd een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in Noord- en Midden-Limburg een beneden gemiddelde groep mensen in de leeftijdscategorie 0-45 jaar. Dit is een belangrijk gegeven bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De sociaal economische status is voor Nederlandse begrippen ‘gemiddeld’.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam