Domeinoverstijgende samenwerking

De regioplannen zijn bekend 

Samen met zorgaanbieders, gemeenten,
inwoners en welzijnsorganisaties werken we aan
zinnige en toekomstbestendige zorg.


De zorg toegankelijk houden, dat is waar we voor gaan!

De uitdagingen in de zorg zijn groot. De personeelstekorten lopen verder op en de zorgvraag stijgt. Hierdoor staat de toegankelijkheid van zorg onder druk. De zorg toegankelijk houden, dat is waar we voor gaan! Daarom werken we samen aan slimme oplossingen om de knelpunten op toegankelijkheid op te lossen. Zodat iedereen, nu en in de toekomst, toegang heeft tot zorg wanneer dit nodig is.

Trots op de regioplannen

In het regioplan staan de belangrijkste veranderopgaven voor de komende jaren. Ook staan er slimme oplossingen in hoe de partijen in de regio (zorgaanbieders, gemeenten, inwoners en welzijnsorganisaties) de knelpunten, benoemd in het regiobeeld, met elkaar willen gaan oplossen. Voor de inwoners en de leden van Coöperatie VGZ. Het regioplan is een dynamisch plan waaraan de regionale partijen continu blijven werken. Wij zijn trots op alle partijen die zich actief hebben ingezet en blijven inzetten om de zorg in de regio toegankelijk te houden.    

Gedragen regiobeelden 

De afgelopen jaren is in de regio's samengewerkt aan de regiobeelden. Deze vormen de basis voor de regioplannen die eind 2023 zijn gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste gegevens en knelpunten m.b.t. (toekomstige) zorgvraag, gezondheidsontwikkeling en het zorgaanbod. Deze regiobeelden hebben we samen met de gemandateerde gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en inwoners uit de regio opgesteld. Daarmee is het een gedragen beeld van en voor de regio geworden. 
 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam