Domeinoverstijgende samenwerking

Samen met zorgaanbieders, gemeenten,
burgers en welzijnsorganisaties werken we aan
zinnige en toekomstbestendige zorg.De zorg toegankelijk houden, dat is waar we voor staan

De uitdagingen in de zorg zijn groot. De personeelstekorten lopen verder op en de zorgvraag stijgt. Hierdoor staat de toegankelijkheid van zorg onder druk. De zorg toegankelijk houden, dat is waar we voor staan. Daarom werken we samen aan slimme oplossingen om de knelpunten op toegankelijkheid op te lossen. Zodat iedereen, nu en in de toekomst, toegang heeft tot zorg wanneer dit nodig is.

Gedragen regiobeelden 

Coöperatie VGZ werkt in alle regio’s samen, maar is in 7 regio’s marktleider. Voor deze 7 regio’s hebben we regiobeelden opgesteld. Hierin staan de belangrijkste cijfers, inzichten en knelpunten van de regio.

Deze regiobeelden hebben we samen met de gemandateerde gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en inwoners uit de regio opgesteld. Daarmee is het een gedragen beeld. 

Samenwerken aan regioplannen

Samen met zorgaanbieders, gemeenten, burgers en welzijnsorganisaties werken we aan slimme oplossingen voor de gezamenlijk benoemde knelpunten uit het regiobeeld. 
Dit doen we door samen te werken aan een regioplan. De regioplannen zijn uiterlijk eind 2023 klaar.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam