Regionale samenwerking

Samen oneindig veel beter voor onze leden

We vinden het belangrijk dat onze leden goede ondersteuning of zorg krijgen op het moment dat zij die nodig hebben. Oplossingen die naadloos aansluiten bij persoonlijke omstandigheden. Zij mogen in hun zoektocht niet beperkt worden door verschillen tussen financieringsstromen of zorgsoorten.
Als coöperatie VGZ werken we daarom intensief samen. We geloven in een sterke verbinding tussen zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes maar bijvoorbeeld ook belangenverenigingen.

Wij geloven dat Nederland gezonder wordt en de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft als iedereen meer grip heeft op hun eigen gezondheid en zorg. Samen werken aan gezondheids- en zorgketens gebaseerd op de principes van Zinnige Zorg. Zo helpen we onze leden met op maat gemaakte en verrassend gemakkelijke oplossingen.
Regionale indelingen en structuren zien we als een handvat, geen doel op zich. Wij zien de regio liever als het netwerk rondom de patiënt. De omvang? De type organisaties? De geografische spreiding? Deze kan én zal per situatie verschillen.

Praktijkvoorbeelden

Zorg in de regio zien wij als een netwerk rond de patiënt. Dit netwerk bestaat o.a. uit gemeenten, cliëntenorganisaties en vooral ook zorgaanbieders. Dit zijn voorbeelden van regionale samenwerkingen die wij ondersteunen:

Zorgsoortoverstijgende samenwerking

Omdat een patiënt vaak door meer dan een zorgaanbieder wordt behandeld, zoeken wij de samenwerking in de regio over de zorgsoorten heen. 

Domeinoverstijgende samenwerking

Om de zorg in onze 7 regio's te verbeteren werken we actief samen met gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties.

Regio-analyses Langdurige Zorg

De uitvoering van de Wlz is regionaal toegewezen aan de Zorgkantoren en heeft betrekking op 24-uurszorg in verpleeghuis, instelling of thuis.

Heeft u vragen over regionalisering?

Bent u werkzaam bij een gemeente en heeft u vragen over de hier gepresenteerde regiobeelden? Neem contact op met een van onze regiomanagers.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam