Aanmelden FIT-initiatief

Heeft u een initatief dat voldoet aan onderstaande criteria? Dien het dan in en mogelijk wordt het een FIT-initiatief, waarmee we de zorg in heel Nederland kunnen verbeteren.

 • Het initiatief is nog geen common practice.
 • Het initiatief heeft bij je zorginstelling geleid tot zichtbare resultaten op het gebied van bedrijfskosten, arbeidstijd van (zorg)personeel en/of duurzaamheid.
 • Het initiatief leidt in de praktijk tot lagere netto bedrijfskosten en/of efficiënte(re) inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel. Het initiatief kan ook leiden tot minder CO2 uitstoot, minder primair grondstofgebruik, minder medicijnemissies en/of betere leefomgeving. Zie hiervoor ook 'Duurzaam'. 
 • Het initiatief kan overgenomen worden door andere zorgaanbieders.
 • Er is een (zorg)professional, werkzaam bij een zorgaanbieder, die boegbeeld wil zijn voor het initiatief richting collega’s en daarmee anderen wil enthousiasmeren om het initiatief toe te passen
 • Het initiatief heeft netto een positief of neutraal effect op duurzaamheid (CO2, grondstoffen, medicijnen in water, gezonde omgeving). Dit “do-no-harm” criteria hebben we toegevoegd omdat we het onwenselijk vinden dat kostenbesparingen een negatieve impact maken op duurzaamheid. Er zijn ook initiatieven die zich primair richten op Duurzaamheid, zogenaamde ‘Groene FIT’s’. Deze hebben een positieve impact op duurzaamheid en een kostenbesparend (of minimaal een kostenneutraal) effect.

Wanneer is uw initiatief géén FIT-initiatief?

 • Het initiatief is nog niet meetbaar bewezen
 • U bent op zoek naar een financiering voor uw project
 • Het initiatief is nog niet uitgewerkt
 • Het initiatief leidt niet aantoonbaar tot lagere bedrijfskosten, vermindering van arbeidsmarktkrapte, of duurzaamheid
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam