FIT-initiatieven: betere bedrijfsvoering, betere zorg

Een zorginhoudelijke transformatie is succesvol als ook de bedrijfsvoering van de zorgaanbieders toekomstbestendig is. Daarom helpen we zorgaanbieders door het delen van FIT-initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte, duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. 

Daarom zijn de FIT-initiatieven op een of meer van deze drie onderwerpen gericht:

 • Lagere netto bedrijfskosten van de zorgaanbieder

 • Efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel

 • Duurzaamheid (minder CO2-uitstoot, minder primair grondstofverbruik, minder medicijnemissie)

Waarom deelt en stimuleert VGZ FIT-initiatieven?

Al jaren werken we samen met zorgverleners aan het vernieuwen van de zorg. Naast zorginhoudelijke initiatieven willen we ook initiatieven voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering delen. Professionals van zorgaanbieders komen zelf met vernieuwende ideeën die echt het verschil maken. VGZ stimuleert andere zorgaanbieders om FIT- initiatieven over te nemen. Bekijk hier een aantal voorbeelden van FIT-initiatieven.

Minder opvangzakken, meer vrijheid

Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter niet eenduidig was. Bij de ene cliënt werd de opvangzak een keer per week vervangen, bij een andere twee keer en bij sommigen zelfs dagelijks. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Er werd gekeken naar onderzoek in beschikbare wetenschappelijke literatuur en ervaringen van de zorgverlener en natuurlijk de cliënt. Hieruit bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg.

De zorg verkleint de afvalberg

Wist je dat veel duurzame initiatieven ook leiden tot lagere bedrijfskosten? Dat is een win-win waarbij duurzaamheid en kostenverlaging hand in hand gaan. Zo is op initiatief van oogarts Sjoerd Elferink het Flevoziekenhuis gestopt met het gebruik van een operatiejas voor de patiënt bij staaroperaties. Qua resultaat en hygiëne is er geen verschil, maar het niet hoeven te gebruiken van duizenden wegwerpjassen per jaar zorgt voor een reductie van de CO2-voetafdruk en bespaart zorgkosten. Het initiatief is ook overgenomen door het Eindhovense Catharina Ziekenhuis.

Zorg en bedrijfsvoering hand in hand

De gezamenlijke transitie van GGZ Oost Brabant en Coöperatie VGZ naar een toekomstbestendige mentale gezondheidszorg (ggz) blijkt erg succesvol. Gedurende een vijfjarig strategisch samenwerkingsverband (2017-2021) zijn verschillende succesvolle initiatieven ontwikkeld, geïmplementeerd en opgeschaald. Hierdoor worden cliënten sneller én beter geholpen. Tegen de landelijke tendens van stijgende zorgkosten in, wist GGZ Oost Brabant zowel de zorg- als de bedrijfskosten af te bouwen. Het is een van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg om de transitie op die manier duurzaam te bestendigen.

Voorwaarden en indienen van een FIT-initiatief

Wij zijn continu op zoek naar vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan een fitte bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Dat kunnen we alleen maar samen! Is er een FIT-initiatief dat andere zorgaanbieders kan inspireren en moeten meer zorgaanbieders dit initiatief overnemen? Deel dit idee dan met ons! 

Eerst meer weten? Stel uw vraag

Stel uw vraag via onderstaand formulier.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam