Machtiging koppelen aan declaratie

Heeft u een machtiging aangevraagd en is deze (gedeeltelijk) goedgekeurd? Dan kunt u de behandeling uitvoeren en bij ons declareren. Om te zorgen dat uw declaratie vanuit uw machtiging vergoed wordt, is het belangrijk dat uw machtiging juist gekoppeld wordt aan uw declaratie. Om u hierbij te helpen, hebben wij een kort stappenplan voor u opgesteld.

Het stappenplan helpt u

Hoe u de machtiging koppelt aan uw declaratie is afhankelijk van de verrichting waar u een machtiging voor heeft. 

U volgt stappenplan 1 wanneer u een machtiging heeft voor:

 • Ongevallendekking
 • Autotransplantaat
 • Tandprothetiek:
  Voor volledige conventionele en implantaatgedragen protheses, mesostructuur, reparaties en rebasings van volledige protheses en mesostructuur, inclusief de bijbehorende techniekkosten.
 • Kosten boven betalingsplafond van € 1.400 voor verzekerden tot 18 jaar
 • G- en T-codes tot 18 jaar

U volgt stappenplan 2 wanneer u een machtiging heeft voor:

 • Bijzondere tandheelkunde
 • Implantologie
 • Fronttandvervanging
 • Gemachtigde orthodontie

Stappenplan 1

Stappenplan 2

 1. Noteer uw machtigingsnummer op elke declaratieregel

  Noteer uw machtigingsnummer op elke declaratieregel waarop de machtiging van toepassing is. Let op: dit is anders dan het machtiging-ID dat VECOZO aan uw aanvraag koppelt.
 2. Vul een 'N' in de rubriek 0410

  Vul in rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard (= Indicatie Bijzondere Tandheelkunde) een ‘N’ om aan te geven dat de behandeling niet onder Bijzondere Tandheelkunde valt.
 1. Noteer uw machtigingsnummer op elke declaratieregel

  Noteer uw machtigingsnummer op elke declaratieregel waarop de machtiging van toepassing is. Let op: dit is anders dan het machtiging-ID dat VECOZO aan uw aanvraag koppelt.
 2. Vul een 'J' in de rubriek 0410

  Vul in rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard (= Indicatie Bijzondere Tandheelkunde) een ‘J’ om aan te geven dat de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed moet worden.

 3. Vul de juiste voorloopcode in de rubriek 0411

  Vul een voorloopcode in rubriek 0411 (= Soort bijzondere tandheelkunde), op alle regels waarbij u een ‘J’ heeft gevuld in rubriek 0410 (= Indicatie Bijzondere Tandheelkunde: Ja). 

Voorloopcodes declaraties bijzondere tandheelkunde

Declaraties voor bijzondere tandheelkunde moeten voorzien zijn van een voorloopcode:

 • Implantologie   002
 • Bijzondere tandheelkunde 003
 • Handicap of anders 004
 • Fronttandvervanging 090
De voorloopcodes zijn vastgelegd in de Vektis Standaardisatie.

Verrichting met een machtigingsvrije zorgafspraak of overeenkomst

Declareert u een verrichting waarvoor u een machtigingsvrije zorgafspraak of overeenkomst heeft? Vul dan een ‘J’ in bij rubriek 0410. Zo wordt de verrichting vergoed vanuit de basisverzekering. Vult u daar een ‘N’? Dan wordt de verrichting vergoed vanuit een eventueel aanvullend pakket.

Is uw declaratie niet of maar gedeeltelijk vergoed vanuit uw machtiging?

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam