Prothese op implantaten (J-codes)

Voor een vergoeding van een volledige prothese op implantaten (klikgebit) vanuit de basisverzekering kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Machtiging of vergoeding kan niet altijd uit basisverzekering

Wordt een prothese op implantaten (klikgebit) vervangen binnen 5 jaar? En had de zorgverlener die het klikgebit gemaakt heeft toen een overeenkomst met ons? Dan kunnen wij alleen akkoord gaan met vroegtijdige vervanging als deze noodzakelijk is vanwege een onverwachte noodsituatie die de maker van de prothese niet aangerekend kan worden.

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Lees hier of u een machtiging nodig heeft

 • U heeft wel een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst Tandprothetische zorg met ons? Dan heeft u alleen een machtiging nodig wanneer:

 • Een klikgebit of mesostructuur wordt vervangen binnen termijn
 • De maximale techniekkosten uit uw overeenkomst worden overschreden bij het:
  - vervaardigen of vervangen van een (eerste) klikgebit en/of mesostructuur, of
  - omvormen van een conventionele prothese tot klikgebit.
 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst Tandprothetische zorg met ons? Dan heeft u altijd een machtiging nodig voor:

 • Het maken en vervangen van een klikgebit of mesostructuur.
 • Het omvormen van een conventionele prothese tot klikgebit

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

In VECOZO kiest u voor het aanvragen van een machtiging voor 1 van de volgende verstrekkingen:

 • 'Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten bovenkaak' (formulier M15), voor het aanvragen van:
  - eerste of vervangende mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de bovenkaak
  - het omvormen van een conventionele prothese tot een klikgebit op implantaten in de bovenkaak

 • 'Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten onderkaak' (formulier M16), voor het aanvragen van:
  - eerste of vervangende mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de onderkaak
  - het omvormen van een conventionele prothese tot een klikgebit op implantaten in de onderkaak

Plaatst u gelijktijdig een volledig kunstgebit en een klikgebit (prestatiecode J080)? Dan kiest u de verstrekking op basis van de kaak waarin het klikgebit geplaatst wordt.

Gebruik de juiste J-prestatiecodes

Bekijk het prestatiecode-overzicht per behandelplan om te zien welke prestatiecodes u in rekening brengt voor de door u uit te voeren behandeling.

 Deze gegevens levert u aan

Bij elke aanvraag

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Zorgvraag van de patiënt
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
 • Informatie over de huidige voorziening(en):
  - Leeftijd, en
  - Wie de voorziening gemaakt heeft, en
  - De reden voor de vervanging.

In de volgende situaties hebben we aanvullende informatie nodig:

Om te zien welke aanvullende gegevens u aanlevert bij uw aanvraag, klikt u op de behandeling waarvoor u een machtiging aanvraagt.

 • Dan ontvangen we graag ook:

  • Kleurenfoto's van de te vervangen voorziening(en), en
  • Motivatie voor de vroegtijdige vervanging
 • Dan ontvangen we graag ook:

  • Motivatie voor deze hogere techniekkosten.

   Vraagt u bijvoorbeeld een metalen versteviging of weekblijvende basis aan? Dan horen wij graag of deze ook aanwezig is in de huidige voorziening.

  U vindt de maximale techniekkosten in uw overeenkomst (in VECOZO). 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam