Implantologie in de dentate kaak

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering voor implantologie in de dentate kaak is altijd een machtiging nodig. Bekijk hieronder welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag. Ook leest u aan welke minimale voorwaarden de behandeling moet voldoen om in aanmerking te komen voor een machtiging. 

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

 • Tandartsen en implantologen

  Bent u tandarts of implantoloog? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Implantaten in de dentate kaak' (formulier M03).

 • Kaakchirurgen

  Bent u kaakchirurg? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Implantaten in de dentate kaak' (formulier K03).

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Deze gegevens levert u aan

Bij uw aanvraag ontvangen we minimaal de volgende gegevens:

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
 • Röntgeninformatie
 • Een duidelijke motivatie waaruit blijkt waarom de behandeling onder de regeling Bijzondere Tandheelkunde valt. Meer hierover leest u op de website van het College van Adviserend Tandartsen.

In een aantal situaties hebben we aanvullende informatie nodig

Om te zien welke aanvullende gegevens u aanlevert bij uw aanvraag klikt u op de behandeling waarvoor u een machtiging aanvraagt.

 • We ontvangen graag ook:

  • Informatie over de oncologische aandoening en behandeling
  • Welke elementen verloren zijn gegaan of verwijderd zijn in het kader van de oncologiebehandeling
  • In welke regio de implantaten geplaatst worden
  • Welke constructie er op de implantaten geplaatst wordt

 • We ontvangen graag ook:

  • Het verslag van binnenkomst bij de Spoedeisende Hulp en/of de uitdraai van de behandelhistorie

 Minimale voorwaarden voor een machtiging

Een medisch adviseur beoordeelt uw machtigingsaanvraag en bepaalt of onze verzekerde aanspraak maakt op een vergoeding uit de basisverzekering.

Uw aanvraag voldoet minimaal aan deze voorwaarden:

 • De behandeling wordt uitgevoerd door een tandarts/implantoloog, kaakchirurg of CBT.
 • Het plaatsen van een implantaat of meerdere implantaten valt onder de regeling bijzondere tandheelkunde.
 • Worden bij een verzekerde jonger dan 23 jaar fronttanden vervangen? Dan is het te vervangen element agenetisch, of vóór de 18e verjaardag in zijn geheel verloren gegaan door een ongeval.

Aanvullende verzekering voor tandongevallen na 18e verjaardag

Worden er implantaten geplaatst ter vervanging van elementen die op of na de 18e verjaardag van uw patiënt verloren zijn gegaan door een ongeval? Dan kunnen de implantaten mogelijk vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Lees meer op de pagina Tandheelkundige zorg na een ongeval.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam