Tandheelkundige zorg na ongevallen

Tandheelkundige zorg na een ongeval kan met een machtiging vergoed worden vanuit een aantal aanvullende verzekeringen. Bekijk hieronder wat de voorwaarden hiervoor zijn, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Voorwaarden en beperkingen voor machtigingen

 Minimale voorwaarden voor een machtiging

Uw aanvraag voldoet aan 4 minimale voorwaarden

 1. Er is sprake van een ongeval waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is ontstaan door een plotselinge en onvrijwillige gebeurtenis van buitenaf.
 2. De behandeling vindt plaats binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen.
 3. Uw patiënt heeft op het moment van het ongeval én gedurende de behandeling een aanvullend verzekeringspakket waarin Tandheelkundige kosten door een ongeval worden gedekt.*
 4. De behandeling vindt plaats in Nederland én wordt uitgevoerd door een tandarts of kaakchirurg.

Uw aanvraag wordt individueel beoordeeld

Uw machtigingsaanvraag wordt beoordeeld door een tandheelkundig adviseur. Deze bepaalt of onze verzekerde daadwerkelijk aanspraak maakt op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.


* U bekijkt al onze verzekeringsvoorwaarden hier:

 Beperkingen aan machtigingen en vergoedingen

Wij vergoeden maximaal €10.000

Als de zorg naar aanleiding van een ongeval door ons gemachtigd wordt, vergoeden wij alleen de goedgekeurde prestatiecodes en techniekkosten, tot maximaal €10.000.


Specifieke zorgkosten worden niet door ons vergoed

 • Kosten voor tandheelkundige zorg na een ongeval, wanneer het ongeval een gevolg was van:
  - Een ziekte of een ziekelijke afwijking
  - Grove schuld, roekeloosheid of opzet
  - Gebruik van alcohol en/of verdovende middelen
  - Deelname aan een vechtpartij, behalve als het gaat om zelfverdediging
 • Kosten voor tandheelkundige zorg die te voorzien was, of niet het gevolg is van een ongeval.
 • De kosten voor de volgende prestatiecodes:
  - C002, C014, C015
  - E97
  - F-codes
  - G71, G72, G73, G74, G75
  - H40, H41, H70, H75, H80, H85
  - J048, J090, J091
  - M01, M02, M03, M05, M30, M32, M40, M61, M80, M81
  - P044, P063
  - T012 t/m T076, T111, T112, T113, T161, T162, T163, T165
  - V30, V35

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

 • Tandartsen en implantologen

  Bent u tandarts of implantoloog? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Ongevallendekking' (formulier M19).
 • Kaakchirurgen

  Bent u kaakchirurg en plaatst u naar aanleiding van een tandheelkundig ongeval implantaten in de dentate kaak? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Implantaten in de dentate kaak' (formulier K03).

 Deze gegevens levert u aan

 • De datum waarop het ongeval heeft plaatsgevonden
 • Verslag van de spoedeisende hulp of tandarts waar onze verzekerde voor noodhulp is geweest
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting van de tandarts of kaakchirurg, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
 • Beschikbare röntgenfoto’s
 • Kleurenfoto's van de tandheelkundige situatie van vlak na het ongeval

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam