Machtigingen tandheelkundige zorg na ongevallen

Wanneer uw patiënt tandheelkundig letsel oploopt door een ongeval, kunnen de kosten voor de behandeling hiervan mogelijk vergoed worden uit een aanvullende tandverzekering. Hieronder bespreken we de minimale vereisten hiervoor, afwijkende situaties, welke kosten er wel en niet vergoed kunnen worden én wat er nodig is voor een machtigingsaanvraag.

Tandheelkundige zorg na ongevallen

 • Om vergoeding te kunnen krijgen voor een tandheelkundige behandeling na een ongeval, zijn er een aantal zaken waaraan onze verzekerde/uw patiënt minimaal moet voldoen.

  1. Er dient sprake te zijn van een ongeval waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is ontstaan. Dit letsel is door een plotselinge gebeurtenis van buitenaf en onvrijwillig veroorzaakt.
  2. De behandeling moet binnen één jaar na het ongeval plaatsvinden, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een noodzakelijk uitstel.
  3. De behandeling wordt uitgevoerd in Nederland én door een tandarts of kaakchirurg.
  4. Onze verzekerde/uw patiënt dient één van de volgende aanvullende verzekeringen te hebben, zowel tijdens het ongeval als tijdens de behandeling:
   • VGZ (Werkt of Zorgt) Tand Goed/Beter/Best, Werkt Instap, Primair, Royaal, Optimaal, Excellent, GemeentePakket Compact/Compleet, Rotterdampakket (Compact), Den Haagpakket (Compact), Zuid-Limburgpakket (Compact), GezinPakket, JongPakket en UC Tand Ongevallen
   • Univé Tand Goed/Beter/Best, Tand Ongevallen, GemeentePakket  Compact en Compleet
   • Bewuzt Tand Ongevallen
   • IZZ Zorg voor de Zorg (+ Extra 1/2/3), Bijzonder Bewust, Instap, Bundel Actief, Bundel Fit en Bundel Gezond
   • Zorgzaam Ster 1/2/3/4/5
   • UMC Extra Zorg 1/2/3, Instap
   • IZA Extra Zorg 1/2/3, Instap
   • Zekur Zorg Ongevallen
   Tandongevallen die in 2019, 2020 of 2021 hebben plaatsgevonden, kunnen mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden uit Rotterdampakket Compleet.

  Er is een machtiging vereist

  Als aan punten 1, 2, 3 en 4 voldaan wordt, kunt u als zorgverlener een machtiging aanvragen. Een medisch adviseur bepaalt dan of onze verzekerde/uw patiënt daadwerkelijk aanspraak maakt op een vergoeding uit zijn/haar aanvullende verzekering. 

  Uitzonderingen/afwijkende situaties

  • Ongevallen vóór 18e verjaardag
   Indien er fronttanden verloren zijn gegaan door een ongeval dat heeft plaatsgevonden vóór de18e verjaardag, kan de behandeling hiervan mogelijk uit de basisverzekering vergoed worden vanuit de regeling fronttandvervanging jonger dan 18 jaar. De behandeling dient dan vóór de 23ste verjaardag uitgevoerd te zijn.

  Aangepaste verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2024

  We merken dat er soms onduidelijkheid is over de vergoeding die valt onder de tandheelkundige kosten door een ongeval. Daarom verduidelijken wij onze verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2024. U leest er meer over op de pagina Wijzigingen vanaf 2024 en in onze verzekeringsvoorwaarden voor 2024.

 • In sommige gevallen zullen wij de kosten van een behandeling na een ongeval niet vergoeden. Hieronder geven wij meer uitleg over deze situaties en beperkingen:

  • Onze verzekerde dient een aanvullende verzekering te hebben die een ongevallendekking bevat, zie “Minimale vereisten voor vergoeding”. Ongeacht de aanvullende verzekering van onze verzekerde, vergoeden wij echter géén kosten van ongevallen die plaatsvonden vóór:
   • 1 januari 2017 (VGZ & Univé)
   • 1 januari 2018 (Bewuzt)
   • 1 januari 2019 (IZZ & Zorgzaam)
   • 1 januari 2020 (UMC) 
   • 1 januari 2021 (IZA)
  • Wij vergoeden geen kosten voor behandelingen na ongevallen die het gevolg zijn van:
   • Een ziekte of een ziekelijke afwijking
   • Grove schuld, roekeloosheid of opzet
   • Gebruik van alcohol en/of verdovende middelen
   • Deelname aan een vechtpartij, behalve als het gaat om zelfverdediging
  • Kosten die te voorzien waren en/of níet het gevolg zijn van een ongeval, vergoeden wij niet uit de betreffende aanvullende ongevallenverzekeringen.
  • Wij vergoeden geen orthodontische zorg na ongevallen, maar alleen tandheelkundige zorg.
  • De volgende prestatiecodes komen niet in aanmerking voor vergoeding uit een aanvullende tandongevallenverzekering:
   • C002, C014, C015 (Behandeld vóór 01-01-2022? Dan: C11, C65, C91, C92)
   • E97
   • F-codes (orthodontie)*
   • G71, G72, G73, G74, G75
   • H40, H41, H70, H75, H80, H85
   • J048, J090, J091 (behandeld voor 01-01-2023? Dan: J60, J61, J88)
   • M01, M02, M03, M05, M30, M32, M40, M61
   • T012 t/m T076, T111, T112, T113, T161, T162, T163, T165
   • V30, V35
   • V74, V84, V94 in de frontelementen in zowel het melk- als blijvend gebit
  • Indien wij de kosten voor tandheelkundige zorg na een ongeval vergoeden uit een aanvullende verzekering, doen wij dit tot maximaal €10.000.

  Aangepaste verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2024

  We merken dat er soms onduidelijkheid is over de vergoeding die valt onder de tandheelkundige kosten door een ongeval. Daarom verduidelijken wij onze verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2024. U leest er meer over op de pagina Wijzigingen vanaf 2024 en in onze verzekeringsvoorwaarden voor 2024.

  • Verslag van de spoedeisende hulp of tandarts waar verzekerde voor noodhulp is geweest
  • Behandelplan/kostenbegroting van de tandarts of kaakchirurg
  • Beschikbare röntgenfoto’s
  • Kleurenfoto's van de tandheelkundige situatie van vlak na het ongeval

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam