Behandeling aan het kauwstelsel/gnathologie

Voor een vergoeding van een behandeling aan het kauwstelsel vanuit de basisverzekering is meestal een machtiging nodig. Lees hieronder meer informatie over het machtigingsvereiste, of bekijk welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering

 • Een gnathologische behandeling wordt uitgevoerd door een tandarts/gnatholoog. Dit geldt voor patiënten van alle leeftijden.
 • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder komen alleen complexe gnathologische behandelingen (OPD-B) in aanmerking voor een machtiging/vergoeding vanuit de basisverzekering.

 Lees hier of u een machtiging nodig heeft

De patiënt is jonger dan 18 jaar

 • Sinds 1 januari 2024 is er voor jeugd tot 18 jaar altijd een machtiging nodig voor vergoeding van een gnathologische behandeling vanuit de basisverzekering.

Lees er meer over op de pagina Wijzigingen vanaf 2024.

De patiënt is 18 jaar of ouder

 • Er is altijd een machtiging nodig voor vergoeding vanuit de basisverzekering van complexe gnathologische behandelingen en andere behandelingen aan het kauwstelsel.

 • Een niet-complexe gnathologische behandeling wordt mogelijk (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Hier is geen machtiging voor nodig.

Informatie over een MRA vindt u op een andere pagina

Op de pagina 'Overige behandelingen' vindt u alle informatie over het aanvragen van een machtiging voor een MRA (Mandibulair Repositieapparaat).

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

Voor het aanvragen van een machtiging voor gnathologie, kiest u in VECOZO voor verstrekking:

 • Bijzondere Tandheelkunde (formulier M09), voor verzekerden van 18 jaar of ouder, of
 • Vergoedingen BV Jeugd conform polisvoorwaarden (formulier M22), voor jeugd tot 18 jaar

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Deze gegevens levert u aan

De patiënt is 18 jaar of ouder

We ontvangen graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Zorgvraag van de patiënt
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Kopie van het onderzoek OPD-B, inclusief conclusies (prestatiecode G22)

De patiënt is jonger dan 18 jaar

We ontvangen graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Als er al een functieonderzoek is uitgevoerd, ontvangen we daar graag de uitslag van
 • Is er nog geen functieonderzoek uitgevoerd? Dan ontvangen we graag een duidelijke motivatie met een beschrijving van de klachten
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam