Overige behandelingen

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering kan er een machtiging nodig zijn voor een MRA, autotransplantaten, röntgenfoto’s en CBCT-scans, parodontale therapie en behandelingen ten gevolge van hyposialie of slijtage/erosie. Lees hieronder alles wat u moet weten.

 Bekijk alle noodzakelijke informatie per behandeling

Klik op een behandeling om direct te lezen of u een machtiging nodig heeft, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 • Er is altijd een machtiging nodig

  Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is er altijd een machtiging nodig. Ook wanneer de patiënt jonger dan 18 jaar is.

  Voorwaarden voor patiënten van 18 jaar of ouder

  Er is alleen aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering, als er sprake is van:

  • Fronttandvervanging tot 23 jaar (element 13 t/m 23 en/of 33 t/m 43), of
  • Tandvervanging in verband met een dento-alveolair defect na een ongeval, of
  • Tandvervanging in verband met oligodontie

  Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

  U kiest in VECOZO voor verstrekking 'Autotransplantaten' (formulier M20).


  Deze gegevens levert u aan bij uw aanvraag

  • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Behandelplan, inclusief informatie over welk element er naar welke locatie getransplanteerd zal worden en de reden daarvoor
  • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
  • Relevante röntgenfoto
 • Er is altijd een machtiging nodig

  Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is er altijd een machtiging nodig.


  Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

  U kiest in VECOZO voor verstrekking 'Bijzondere Tandheelkunde' (formulier M09).


  Deze gegevens levert u aan bij uw aanvraag

  • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
  • Relevante röntgenfoto’s
  • Mondfoto’s waarop de ernst van het glazuurverlies duidelijk zichtbaar is
  • Volledige behandelhistorie
 • Er is altijd een machtiging nodig 

  Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is er altijd een machtiging nodig.


  Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

  U kiest in VECOZO voor verstrekking 'Bijzondere Tandheelkunde' (formulier M09).


  Deze gegevens levert u aan bij uw aanvraag

  • Tandheelkundig behandelplan
  • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode

  Vraagt u voor de patiënt voor het eerst een machtiging bij ons aan voor een behandeling ten gevolge van hyposialie?

  Dan ontvangen we graag ook:

  • Röntgeninformatie
  • Lichtfoto’s van de huidige gebitssituatie
  • Uitslag van 
  • Medische verklaring van de behandelend specialist, waaruit blijkt dat er sprake is van ernstige blijvende droge mond. Dit is niet de behandelend tandarts, kaakchirurg, parodontoloog of CBT.
 • Er is soms een machtiging nodig

  Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is een machtiging nodig, als:

  • u een leverancier bent zonder overeenkomst of als u samenwerkt met een leverancier zonder overeenkomst, én
  • u een MRA repareert of controleert, die langer dan 2 maanden geleden geleverd is door een leverancier zonder overeenkomst.

  Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

  U kiest in VECOZO voor verstrekking 'MRA' (formulier M18).


  Deze gegevens levert u aan bij uw aanvraag

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose OSA(S) voorzien van AHI-score, gesteld door KNO-arts, longarts of neuroloog
  • Verwijzing van behandelend medisch specialist (KNO-arts, longarts of neuroloog), of physician assistant (PA), of verpleegkundig specialist (VS) naar tandarts, kaakchirurg of orthodontist
  • Bewijs dat er een Polysomnografie (PSG/PSO) is uitgevoerd
  • Kostenbegroting van de tandarts, orthodontist of kaakchirurg, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
 • Er is altijd een machtiging nodig

  Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is er altijd een machtiging nodig. Ook voor jeugd tot 18 jaar. U leest hier meer over op de pagina Wijzigingen vanaf 2024.

  Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van toetsingsrichtlijn 'Parodontologie' van het College Adviserend Tandartsen (CAT).


  Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

  U kiest in VECOZO voor verstrekking:

  • 'Bijzondere Tandheelkunde' (formulier M09), voor verzekerden van 18 jaar of ouder, of
  • 'Vergoedingen BV Jeugd conform polisvoorwaarden' (formulier M22), voor jeugd tot 18 jaar.

  Deze gegevens levert u aan bij uw aanvraag

  • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
  • Relevante röntgeninformatie
  • Aanvullende informatie, afhankelijk van de situatie: 

  Is de patiënt jonger dan 18 jaar?

  Dan ontvangen we graag ook:

  • Pocketstatus of parodontiumstatus
  • Een motivatie voor de aangevraagde behandeling

  Wordt de behandeling uitgevoerd in verband met hoofd-halsoncologie of het focusvrij maken voor een andere oncologische behandeling of een transplantatie?

  Dan ontvangen we graag ook:

  • Een verwijzing van de behandelend specialist voor het uitvoeren van het focusonderzoek, óf
  • Informatie over de oncologische aandoening en behandeling

  Wordt de behandeling uitgevoerd voor een andere reden dan hoofd-halsoncologie of focusvrij maken?

  Dan ontvangen we graag ook:

  • Een medische verklaring of verwijzing van de behandelend medisch specialist verbonden aan het ziekenhuis (anders dan de persoon die de tandheelkundige behandeling uitvoert). In deze verklaring wordt het directe verband tussen de medische situatie en de tandheelkundige aandoening omschreven.
 • Er is soms een machtiging nodig

  Voor vergoeding vanuit de basisverzekering is een machtiging nodig wanneer:

  • een CBCT-scan (prestatiecodes X25/X26) gemaakt wordt voor implanteren in de boven- of onderkaak
  • er een X22 en/of X24 gemaakt wordt
  • er een losse X21 of X25 gemaakt wordt voor voor een jeugdige verzekerde tot 18 jaar, waarbij 1 van de volgende situaties van toepassing is:
   - Er is een sterk vermoeden van een ontwikkelingsstoornis
   - Grote afwijkingen moeten beoordeeld worden aan de hand van een groter afgebeeld gebied dan dat op een solo- of bitewing-opname
   - Te verwijderen verstandskiezen moeten beoordeeld worden door dezelfde zorgverlener die de extracties uitvoert.
   - Kaaktraumata

  Heeft u een overeenkomst Implantologie (boven- en onderkaak), of een overeenkomst Implantologie in de onderkaak met ons?

  Dan kunt u röntgenfoto's en CBCT-scans machtigingsvrij declareren. 

  We hanteren extra normen voor prestatiecodes X21 en X25

  Deze extra normen zijn opgesteld door onze tandheelkundige adviseurs. U leest er meer over op de pagina Doelmatigheid en plausibiliteit.


  Zo vraagt u de machtiging aan in VECOZO

  • Is de patiënt jonger dan 18 jaar? Dan vraagt u de  aan via verstrekking 'OPT of fluoride bij jeugd' (formulier M17).
  • Is de patiënt 18 jaar of ouder? Dan kiest u voor verstrekking 'Bijzondere Tandheelkunde' (formulier M09).

  Deze gegevens levert u aan bij uw aanvraag

  • Een duidelijke motivatie voor de reden of noodzaak voor het maken van de CBCT-scan of röntgenfoto

Vraag een machtiging aan

Blijkt u een machtiging nodig te hebben? En heeft u alle gegevens verzameld? Vraag dan een machtiging aan via VECOZO. 

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Voor een aantal prestatiecodes hanteren we extra normen

Voor prestatiecodes M30, M40, E14, E16, E17, en om X21 en X25 hanteren we extra normen. Deze extra normen zijn opgesteld door onze tandheelkundige adviseurs. U leest er meer over op de pagina Doelmatigheid en plausibiliteit.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam