Kaakchirurgie

Voor een vergoeding van een kaakchirurgische behandeling vanuit de basisverzekering kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Lees hier of u een machtiging nodig heeft

Dit is afhankelijk van de kaakchirurgische behandeling.

 • U heeft geen machtiging nodig voor:

Autotransplantaat

Wanneer de behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam, waarbij de regierol bij de kaakchirurg ligt.


Kaakcorrectie

Wanneer de behandeling in rekening wordt gebracht met prestatiecode 234070 en/of 234086.

Voorwaarde: prestatiecodes 234034, 234035 en/of 234041 maken geen deel uit van deze behandeling.


MRA

Wanneer de MRA leverancier een overeenkomst voor MRA met ons heeft en de behandeling:

 • een eerste MRA óf nazorg betreft, of
 • een controle, reparatie of vernieuwing van een MRA na 5 jaar.

Osteotomie en parodontale chirurgie

Wanneer de patiënt jonger is dan 18 jaar.


Totaalextractie onder narcose


Overige kaakchirurgie

Voor alle overige kaakchirurgische behandelingen (anders dan implantologie) die niet op deze pagina genoemd worden.

 • U heeft wel een machtiging nodig voor:

Botankers

Wanneer de botankers (prestatiecode 238048) onderdeel uitmaken van een bijzondere orthodontische behandeling.

Voorwaarde:
er is al een machtiging afgegeven voor bijzondere orthodontie.


Extracties/kaakcorrectie

 • Wanneer één of meerdere elementen onder narcose geëxtraheerd worden (prestatiecode 234034 en eventueel 234035). Dit betreft geen totaalextractie.
 • Wanneer een kaakcorrectie (prestatiecode 234070 en/of 234086) uitgevoerd wordt in combinatie met extracties (prestatiecode 234034, 234035 en/of 234041).

Kaakchirurgie in verband met hoofd-halsoncologie


MRA

 • Wanneer de MRA leverancier geen overeenkomst voor MRA met ons heeft, of
 • Wanneer de MRA leverancier wel een overeenkomst voor MRA met ons heeft, en er binnen 5 jaar na vervaardiging nazorg, controle, reparatie of vernieuwing van een MRA nodig is.

Osteotomie en parodontale chirurgie

Wanneer de patiënt 18 jaar of ouder is.

 Informatie over implantologie vindt u op andere pagina's 

Op deze pagina vindt u uitleg over verschillende kaakchirurgische behandelingen, anders dan implantologie. Zoekt u informatie over de machtigingsvereisten voor implantologie? Kies dan hier een type behandeling:

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

Voor het aanvragen van een machtiging voor kaakchirurgie (anders dan implantologie) kiest u in VECOZO voor een van de volgende verstrekkingen en formulieren:

 • 'Botopbouw betande kaak' (K04)
 • 'Extracties onder narcose' (K05)
 • 'Osteotomie' (K06)
 • 'Parodontale chirurgie' (K07)
 • 'Kaakcorrecties tijdens extracties' (K08)
 • 'MRA' (K09)

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Deze gegevens levert u aan

Om te zien welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag klikt u op de behandeling waarvoor u een machtiging aanvraagt.

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging

  Voor angstige patiënten van 14 jaar of ouder

  Worden de elementen onder narcose geëxtraheerd in verband met angst? En is de patiënt 14 jaar of ouder? Dan ontvangen we graag een ingevulde angstscorelijst.

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Informatie over de oncologische aandoening en behandeling
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • In welke kaak de kaakcorrectie wordt uitgevoerd
  • In welke kaak de extracties plaatsvinden
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging

  Werkt u bij (of maakt u gebruik van) een MRA leverancier met een overeenkomst voor MRA? En is de aanvraag voor een eerste MRA?

  Dan ontvangen we graag ook:

  • Diagnose OSA(S) voorzien van AHI-score, vastgesteld door KNO-arts, longarts of neuroloog.
  • Verwijzing van behandelend medisch specialist (KNO-arts, longarts of neuroloog), of physician assistant (PA), of verpleegkundig specialist (VS)
  • Bewijs dat er een Polysomnografie (PSG/PSO) is uitgevoerd
  • Kostenbegroting inclusief techniekkosten

  Werkt u bij (of maakt u gebruik van) een MRA leverancier zonder een overeenkomst voor MRA? En is de aanvraag voor nazorg, een controle, reparatie of vernieuwing van een MRA binnen 5 jaar?

  Dan ontvangen we graag ook:

  • Een kopie van de oorspronkelijke machtiging, als de MRA eerder vanuit de basisverzekering is vergoed
  • De leeftijd van de huidige MRA
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Indicatie osteotomie/Le Fort
  • RSP
  • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Zorgplan
  • Kostenbegroting

  Als de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis:

  • Een medische verklaring van de behandelend medisch specialist, waaruit blijkt dat de behandeling plaats moet vinden in het ziekenhuis

  Als de patiënt niet is opgenomen in het ziekenhuis:

  • Een verwijzing van de behandelend specialist of tandarts
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam