Machtiging kaakchirurgie

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er voor kaakchirurgische behandelingen (anders dan implantologie) een machtiging nodig is, welke gegevens er nodig zijn voor een machtigingsaanvraag en hoe u een machtiging aanvraagt. Kaakchirurgische prestatiecodes kunnen alleen gedeclareerd worden door kaakchirurgen.

Kaakchirurgie

 • Voor de volgende behandelingen heeft u in deze situaties géén machtiging nodig:

  • Osteotomie: de behandeling betreft een osteotomie en uw patiënt(e)/onze verzekerde is jonger dan 18 jaar.
  • Kaakcorrectie: u voert een kaakcorrectie uit en deze behandeling wordt in rekening gebracht met code 234070 en/of 234086, waarbij codes 234034, 234035 en/of 234041 géén deel uitmaken van deze behandeling. 
  • Parodontale chirurgie: de behandeling betreft parodontale chirurgie voor een verzekerde jonger dan 18 jaar. 
  • MRA: u bent werkzaam bij/maakt gebruik van een MRA leverancier met een overeenkomst voor MRA én de behandeling betreft een eerste MRA óf nazorg, controle, reparatie of vernieuwing van een MRA na 5 jaar.
  • Autotransplantaat: Er wordt een autotransplantaat uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam, waarbij de regierol bij u (de kaakchirurg) ligt.
  • Overig: voor alle overige kaakchirurgische codes (anders dan implantologische codes) die niet op deze pagina genoemd worden, heeft u geen machtiging nodig.
 •  U heeft wel een machtiging voor onderstaande behandelingen indien:

  • Osteotomie: uw patiënt(e)/onze verzekerde 18 jaar of ouder is en het een osteotomie behandeling betreft.
  • Extracties/kaakcorrectie: de behandeling de extractie van één of meerdere elementen onder narcose (234034 en evt. 234035) betreft of u voert een kaakcorrectie (code 234070 en/of 234086) uit in combinatie met extracties (code 234034, 234035 en/of 234041).
  • Parodontale chirurgie: de behandeling een parodontale chirurgie betreft voor een verzekerde van 18 jaar of ouder. 
  • MRA: u werkzaam bent bij/gebruikt maakt van een MRA leverancier zónder een overeenkomst voor MRA, óf u bent werkzaam bij een MRA leverancier met een overeenkomst voor MRA maar de behandeling betreft nazorg, controle, reparatie of vernieuwing van een MRA binnen 5 jaar.
  • Botankers: botankers (238048) onderdeel uit maken van een orthodontische behandeling. Let op: wij machtigen deze code alléén wanneer bijzondere orthodontie reeds gemachtigd is.
 • Allereerst ontvangen wij graag de gewenste ingangsdatum van de machtiging op uw aanvraag.Aanvullende informatie die nodig is om uw aanvraag te kunnen beoordelen, is afhankelijk van de behandeling.

  Osteotomie:

  • Indicatie osteotomie/Le Fort
  • RSP 

  Kaakcorrectie in combinatie met extracties: in dat geval willen wij graag weten in welke kaak de kaakcorrectie wordt uitgevoerd, en in welke kaak de extracties plaatsvinden.

  Extracties: voor extracties van één of meerdere elementen onder narcose (anders dan een totaalextractie) i.v.m. angst bij een volwassene of kind van 14 jaar of ouder, dan ontvangen wij graag een angstscorelijst. 

  Parodontale chirurgie:

  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Zorgplan
  • Kostenbegroting
  • Indien de verzekerde is opgenomen in het ziekenhuis: een medische verklaring van de behandelend medisch specialist waaruit blijkt dat de behandeling plaats moet vinden in het ziekenhuis.
  • Indien de verzekerde niet is opgenomen in het ziekenhuis: een verwijzing van de behandelend specialist of tandarts.

  MRA: indien u werkzaam bent bij/gebruik maakt van een MRA leverancier met een overeenkomst voor MRA en het betreft een eerste MRA, dan ontvangen wij graag:

  • Diagnose OSA(S) voorzien van AHI-score, gesteld door KNO-arts, longarts of neuroloog.
  • Verwijzing van behandelend medisch specialist (KNO-arts, longarts of neuroloog) of physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS)
  • Bewijs dat er een Polysomnografie (PSG/PSO) is uitgevoerd. 
  • Kostenbegroting (inclusief techniekkosten) 

  Indien u werkzaam bent bij/gebruik maakt van een MRA leverancier zonder een overeenkomst voor MRA en de behandeling betreft nazorg, controle, reparatie of vernieuwing van een MRA na 5 jaar, dan ontvangen wij graag: 

  • Kopie van de oorspronkelijke machtiging, als de MAR eerder uit de basisverzekering is vergoed.
  • De leeftijd van de huidige MRA.

  Oncologie:

  • Informatie betreffende de oncologische aandoening en behandeling.

  Let op: stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam