Bijzondere orthodontie (B-codes)

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering is er voor bijzondere orthodontie op basis van B-codes altijd een machtiging nodig. Bekijk hieronder aan welke minimale vereisten de behandeling moet voldoen, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Aan deze vereisten moet de behandeling minimaal voldoen

Een machtigingsaanvraag wordt alleen door ons in behandeling genomen als:

 • De orthodontische behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd orthodontist of een OK-geregistreerde tandarts, én
 • De verzekerde heeft een zeer ernstige afwijking in de groei of ontwikkeling van het gebit, met een zeer ernstige functiestoornis. De afwijking moet in ernst vergelijkbaar zijn met schisis, én
 • Er is diagnostiek en medebehandeling vanuit kaakchirurgie nodig. Bekijk het Vademecum Mondzorg 2023 voor meer informatie.

 Aanvullende eisen voor behandelingen in verband met:

Agenesieën

De orthodontische behandeling kan alleen vanuit de basisverzekering vergoed worden als aan de volgende 3 eisen voldaan wordt:

 • Het functioneren van het gebit is ernstig verstoord, en
 • 4 of meer blijvende gebitselementen in 1 kaak zijn agenetisch, of 2 of meer gebitselementen in 1 kwadrant*
 • Er is sprake van een interdisciplinaire behandeling.

* De verstandskiezen worden niet meegerekend.

Een verstoorde kaakrelatie

 • Osteotomie moet onderdeel uitmaken van de behandeling, wanneer de orthodontische behandeling wordt uitgevoerd in verband met een van de volgende afwijkingen:
  • Een klasse II kaakrelatie met een SOB van 13 mm of meer
  • Een klasse III kaakrelatie met een SOB van –3,5 mm of meer
  • Een traumatische palatumbeet

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

 • Voor het aanvragen van een machtiging voor bijzondere orthodontie op basis van B-codes, kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Bijzondere Orthodontische Hulp Overig' (formulier M08).
 • Is de patiënt jonger dan 23 jaar en vraagt u een machtiging aan voor bijzondere orthodontie in verband met fronttandvervanging? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking '(Uitgestelde) fronttandvervanging jeugd' (formulier M04).

 Zo levert u gebitsmodellen bij ons aan

U kunt gips gebitsmodellen per post bij ons aanleveren. Voor een snellere beoordeling kunt u digitale 3D gebitsmodellen als STL-bestanden (.stl) bij ons aanleveren via de berichtenbox van VECOZO. Volg de instructies om het snel te regelen.

 Deze gegevens levert u aan

Bij uw aanvraag ontvangen we minimaal de volgende gegevens:

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Zorgvraag
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode

Aanvullende gegevens zijn afhankelijk van de aan te vragen behandeling

Om te zien welke aanvullende gegevens u aanlevert bij uw aanvraag klikt u op de behandeling waarvoor u een machtiging aanvraagt.

 • We ontvangen graag ook:

  • De duur van de verlenging
  • Het resterende behandelplan
  • In het geval van een overname: Een kopie van de oorspronkelijke of laatste machtiging
 • We ontvangen graag ook:

  • Röntgenfoto OPT
  • Verslag van multidisciplinair overleg
 • We ontvangen graag ook:

  • Informatie over de exacte afwijking
  • Relevante röntgenfoto’s en/of lichtfoto’s
 • We ontvangen graag ook:

  • Röntgenfoto’s OPT én RSP
  • Verslag met behandelplan van de kaakchirurg
  • Eén van onderstaande:
   • Digitale of originele gebitsmodellen, óf
   • Foto’s van de originele gebitsmodellen, óf
   • Duidelijke intra-orale mondfoto’s waarop zichtbaar is dat er sprake is van een ernstige klasse III kaakrelatie
 • We ontvangen graag ook:

  • Verslag van het behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s OPT én RSP
  • Kleurenfoto's, intra-oraal, portret- en profielfoto’s
  • (Digitale) gebitsmodellen of duidelijke foto’s van de originele gebitsmodellen

 • We ontvangen graag ook:

  • Verslag van het behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s OPT én RSP
  • Duidelijke intra-orale mondfoto’s waarop zichtbaar is dat er sprake is van een zeer diepe beet met gingivaal of palatinaal trauma, met aantoonbare schade aan het parodontium
  • Eén van onderstaande:
   • Digitale of originele gebitsmodellen, óf
   • Foto’s van de originele gebitsmodellen, waaronder ook een foto van de modellen in occlusie (gefotografeerd vanaf dorsaal/palatinaal)
 • We ontvangen graag ook:

  • Verslag van het behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s OPT én RSP
  • Intra-orale mondfoto’s en gelaatsfoto’s
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam