Rebasings en reparaties (J-codes)

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering voor het rebasen of repareren van een volledige prothese op implantaten (klikgebit), kan een machtiging nodig zijn. Bekijk hieronder of u een machtiging nodig heeft, welke verstrekking u kiest in VECOZO en welke gegevens u aanlevert bij uw aanvraag.

 Machtiging of vergoeding kan niet altijd uit basisverzekering

Wordt een reparatie of rebasing uitgevoerd aan een prothese op implantaten (klikgebit) binnen 1 jaar nadat die gemaakt is? En had de zorgverlener die het klikgebit gemaakt heeft toen een overeenkomst met ons? Dan vallen de kosten van de reparatie of rebasing nog onder de verantwoordelijkheid van deze zorgverlener. Daarom kunnen wij de kosten niet vergoeden uit de basisverzekering.

Uitbetaling kan afwijken van gemachtigd tarief

Wij geven machtigingen af met het 100%-tarief. Daar kunnen nog 

 Lees hier of u een machtiging nodig heeft

 • U heeft wel een overeenkomst met ons

Heeft u een overeenkomst Tandprothetische zorg met ons? Dan heeft u alleen een machtiging nodig wanneer:

 • Een mesostructuur wordt vervangen binnen termijn

 • De maximale techniekkosten uit uw overeenkomst worden overschreden.

 • U prestatiecodes J100 t/m J109 in de afgelopen 12 maanden al 3 keer of vaker gedeclareerd heeft voor dezelfde kaak.

 • U heeft geen overeenkomst met ons

Heeft u geen overeenkomst Tandprothetische zorg met ons? Dan heeft u altijd een machtiging nodig voor:

 • het vervangen van mesostructuur
 • een reparatie of rebasing van een volledige prothese op implantaten

 Zo vraagt u de machtiging aan via VECOZO

Voor het aanvragen van een machtiging voor een rebasing of reparatie aan een volledige prothese op implantaten, kiest u in VECOZO voor verstrekking 'Vervanging mesostructuur en/of opvullen/repareren van bestaand klikgebit' (formulier M10).

Gebruik de juiste J-prestatiecodes

Bekijk het prestatiecode-overzicht per behandelplan om te zien welke prestatiecodes u in rekening brengt voor de door u uit te voeren behandeling.

 Deze gegevens levert u aan

 • Gewenste ingangsdatum van de machtiging
 • Zorgvraag
 • Diagnose
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting, inclusief techniek- en materiaalkosten per prestatiecode
 • Informatie over de huidige voorziening(en):
  - Leeftijd, en
  - Wie de voorziening gemaakt heeft, en
  - De reden voor de vervanging

In de volgende situaties hebben we aanvullende informatie nodig:

Om te zien welke aanvullende gegevens u aanlevert bij uw aanvraag klikt u op de behandeling waarvoor u een machtiging aanvraagt.

 • We ontvangen graag ook:

  • Kleurenfoto’s van de te vervangen voorziening(en), en
  • Een motivatie voor de vroegtijdige vervanging
 • We ontvangen graag ook:

  • Een motivatie voor deze hogere techniekkosten

   Vraagt u bijvoorbeeld een metalen versteviging of weekblijvende basis aan? Dan horen wij graag of deze ook aanwezig is in de huidige voorziening.

 • We ontvangen graag ook:

  • Een uitgebreide motivatie voor uw nieuwste aanvraag

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam